Windows Server Eğitimleri Depar Akademi

Windows Server

Windows Server teknolojisini kullanmak için gereken temel becerileri kazanmak, Yeni nesil optimize ağlara, uygulamalara ve web servislerine güç vermek ve Nano Server dahil olmak üzere Windows Server kurulum ve kurulum seçenekleri, yedekleme ve geri yükleme de dahil olmak üzere, Windows Server’ı yönetme gibi birçok konuya adım atabilirsiniz.

1.Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Windows Server ile bir Windows Server altyapısı oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz temel bilgi ve becerileri kazanın. Sunucu rollerini açıklamayı ve uygulamayı, Derinlemesine savunma sağlamaya yardımcı olan Windows Serverda ki güvenlik özelliklerini tanımlamayı, Kuruluşunuzun güvenliğini artırmak için ek yazılım bileşenleri belirlemeyi ve uygulamayı yaparak bilgi birikimine sahip olun.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2.Active Directory Services with Windows Server

Bu eğitim ile, Active Directory teknolojilerinin Windows Server’ın yönetilmesini, veri erişim ve bilgilerinin yönetilmesini ve korunmasını, kimlik altyapısının dağıtımını ve yönetimini basitleştirmeyi ve verilere daha güvenli erişim sağlamayı kapsar. Grup İlkesi, dinamik erişim kontrolü (DAC), iş klasörleri, iş yeri katılımı, sertifika hizmetleri, hak yönetimi hizmetleri (Active Directory Etki Alanı Hizmetleri) gibi temel özelliklerin bazılarının nasıl yapılandırılacağını öğrenebilirisiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

3.Networking with Windows Server

Bu eğitim ile Windows Server dağıtmak ve desteklemek için gereken temel ağ oluşturma gibi konulara değinilmektedir. Ayrıca, IP temellerini, uzaktan erişim teknolojilerini ve Yazılım Tanımlı Ağ dahil olmak üzere daha gelişmiş içeriği kapsar.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

4.Storage and High Availability with Windows Server

Bu eğitimde doğrudan bağlı depolama (DAS), ağa bağlı depolama (NAS), depolama alanı ağları (SAN) ve Fiber Kanal ve iSCSI gibi veri yolu teknolojileri gibi geleneksel depolama topolojileri hakkında bilgi edineceksiniz. Tabii ayrıca, depolama alanı, katman, ince hazırlık ve veri tekilleştirme ve Sunucu İleti Bloğu (SMB) paylaşım protokolünde geliştirilmiş işlevsellik gibi daha yeni teknolojilerini de kapsar.

Eğitim 4 gün 24 saattir.

5.Deploying and Migrating Windows Servers

Bu eğitimde, Windows Server altyapınızı fiziksel, sanal ve bulut ortamlarında nasıl planlayacağınızı ve dağıtacağınızı öğreneceksiniz. Genel görüntüleme kullanımı ve yapılandırmasının yanı sıra farklı dağıtım metodolojileri ve teknikleri hakkında bilgi edineceksiniz. Ayrıca, sunucu iş yüklerini, ağ oluşturma ve depolama için kullanılabilir teknolojiler hakkındaki sanallaştırmayı ve SQL, Exchange ve diğer uygulama iş yükleri gibi belirli uygulamalara ilişkin yapıları nasıl planlayacağınızı da öğreneceksiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6.Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Windows Server 2016 kullanarak depolama ve hesaplama işlemlerinden ve Windows Server 2016 için mevcut ve uygulanabilir senaryoları, gereksinimleri ve depolama ve hesaplama seçeneklerini anlayabileceksiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

7.Networking with Windows Server 2016

Windows Server eğitimleri ile 2016’daki ağ özellikleri ve işlevlerine odaklanarak, 2016 ağ özellikleri ve işlevselliği konusundaki ustalığınızı bu eğitim ile artırın.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

8.Identity with Windows Server 2016

Grup İlkesi oluşturma, yönetme ve sorun giderme, Kimlik federasyonu ve erişim çözümleri tasarlamayı öğrenin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

9.Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016

Windows Sunucularını ana bilgisayar ve hesaplama ortamlarına kurmayı, depolama çözümlerini, Hyper-V teknolojisini, yüksek kullanılabilirliği, alan adı sistemini (DNS), ağ bağlantısı ve Uzaktan Erişim Çözümleri ile tanışın.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

10.Securing Windows Server 2016

Windows Server’ı korumak için çeşitli güvenlik teknikleri kullanın. Güvenlik taban çizgilerini tasarlamayı ve dağıtmayı, Windows güvenlik duvarı ve yazılım tanımlı bir dağıtılmış güvenlik duvarı yüklemeyi ve yapılandırmayı, Sanallaştırılmış güvenlik ortamlarını, Advanced Threat Analytics (ATA) ve Microsoft Operations Management Suite’i (OMS) kullanarak tehditleri izlemeyi ve yönetmeyi öğrenerek bilgi birikiminizi bu eğitim ile daha yükseğe çıkartabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

11.Windows Server Administration Fundamentals

Windows Server Administration ile temel işlemleri yapmayı öğrenin. Sunucu Kurulumunu Anlayın Sunucu Rollerini, Active Directory’yi, Depolamayı, Sunucu Performansı Yönetimi’ni kolaylaştırmak için bu eğitim ile altyapınızı oluşturun.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

12.Networking Fundamentals

Windows Server eğitimleri ile ağ oluşturma temellerini, modern ağ tasarımının yapı taşlarını öğrenerek bilgi birikiminizi arttırın. Genellikle birçok farklı türde ağ, ağ kavramı, ağ mimarisi, ağ iletişimi ve ağ tasarımı hakkında bilgi edinin.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

13.Security Fundamentals

İzinleri, şifreleri ve güvenlik politikalarını anlamayı, Fiziksel güvenliği, Ortak Anahtar Altyapısını (PKI) ve Sertifikaları, güvenlik duvarları ve ağ güvenliği hakkında bilgi edinin. Ayrıca, Kötü amaçlı yazılımlarla nasıl savaşılacağını hakkında yapısal mantığı, Kablosuz güvenliği bu eğitim ile öğrenin.

Eğitim 3 gün 18 saattir.