1.Kurumsal Yazılım Mimarisi

Yazılım Geliştirme de kullanılan Object Oriented(Nesne Yönelimli) yapılarda plansız ve dağınık bir halde geliştirilen sistemler kurumsal firmaların hem zaman kaybına hem maliyet kaybına neden olur. İyi kurgulanmış bir mimari ile kaynaklarınızı en verimli şekilde kullanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2.Yazılım Prensipleri ve Tasarım Desenleri (Design Patterns)

Geçmiş tecrübelerinizi gelecekteki projelere aktararak etkili, verimli ve esnek bir yazılım tasarlamak için yazılım prensipleri ve tasarımlarını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

3.Test Güdümlü Geliştirme (Unit Testing – TDD) for Nunit , for XUnit , for Visual Studio Unit Test

Projenizi kaliteli hale getirmek ve gelişimini sürekli desteklemek için Test Güdümlü Geliştirme (Test Driven Development) önemli bir değere sahiptir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

4.Clean Code for Programming Language (C#,C++, java,phyton,go)

Ekip olarak geliştirilen yazılım projelerinde uyumluluk ve test sürecini kolaylaştırma gibi fonksiyonları olan temiz kod yazmanın eğitim süresi 5 gün 30 saat olarak belirlenmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

5..NET and HTML5 for Web Applications: Enterprise Design Patterns

Her gün gelişen yazılım teknolojilerinin yanında Microsoft teknolojisi olan .NET ve işaretleme dilinin son sürümü olarak öne çıkan HTML5 ile web uygulamalarını en verimli nasıl tasarlanacağı konusunda 5 gün 30 saatlik bir eğitim süresi belirlenmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

6..Net Core 2 MVC with Entity Framework

.Net Core 2 MVC ile birlikte Entity Framework’ün detaylarının anlatılacağı eğitimin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

7.Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi

Firma olarak geliştirilen projelerde yazılan kodun kalitesi, işlevselliği, esnekliği gibi kavramların yanında yazılım içerisinde işlenen verilerin güvenliği de üstünde durulması gereken diğer bir konu olarak göze çarpmaktadır.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Eğitim İçeriği

8.Python with Bigdata

Büyük verileri işlenmesi, optimize edilmesi, raporlar ve sonuçların oluşturulmasını Python ile birlikte sağlayan kodların yazılım süreci ile ilgili eğitimin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

9.Python Web Programming

Web programcılıkta Python kullanımını sağlayan Django Framework’ün detaylarının anlatıldığı eğitimin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

10.Go: Programming GoLang

Google desteğiyle 2007 yılında oluşturulan Go diliyle yazılım geliştirme eğitiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

11.TypeScript

Temelin Javascript kodları çalıştıran gerek istemci gerekse de sunucu taraflı çalışan Typescript eğiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

12.Angular7

Web, mobil veya masaüstü yazılımcılıkta kullanılabilecek Angular 7 hızlı yazılım geliştirmeyi sağlayan bir framework olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Eğitim İçeriği

13.React Native

Platform bağımsız olarak javascript esnekliği ve sadeliğiyle Native Mobil uygulama geliştirmek isteyen geliştiricilerin kullandığı React Native’in altyapısını oluşturan ReactJS eğitiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

Eğitim İçeriği

14.VueJS

VueJS kullanıcı arayüzleri ve tek sayfa uygulamalar inşa etmek için kullanılan açık kaynak Javascript iskeletidir.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

15.NodeJS

Node.js, açık kaynaklı, sunucu tarafında çalışan ve ağ bağlantılı uygulamalar için geliştirilmiş bir çalıştırma ortamıdır.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

16.Data Science and Big Data Analytics for Business Transformation

Big Data teknolojileri, verinin işlenmesinin getirdiği avantajları her geçen gözler önüne seriyor.  Data Science and Big Data Analytics for Business Transformation eğitimi alarak ekibinizin gelişimine katkıda bulunun!

Eğitim 2 gün 12 saattir.

17.DevOps Foundation

DevOps, bir felsefe, bir kültürel yaklaşımdır. Yazılımcılar (dev) ve sistem yöneticileri (ops) arası etkili iletişimi teşvik eder. DevOps yaklaşımlarının detaylarını anlatılacağı DevOps Foundation eğitiminin süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

18.PHP Eğitimi

Web yazılım geliştirme sırasında kullanılabilecek en popüler ve en esnek dil olan PHP yazılım dili için eğitim süresi aşağıda belirtilmiştir.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

19.ReactJS

ReactJS, Facebook desteğiyle geliştirilen bir kullanıcı arayüzü oluşturmaya yarayan javascript kütüphanesidir. MVC yani Model-View-Controller mimarisi ile çalışan ReactJS, geliştiricisi olan Facebook dışında, Netflix, Yahoo, Airbnb, Sony gibi şirketler tarafından kullanılmaktadır.

Eğitim 2 gün 12 saattir.