React Native Eğitimi İçeriği

React Native ile Neler Öğreneceksiniz?

React Native ile Javascript dilinin güncel hali olan ECMA Script dilini kullanarak Facebook tarafından geliştirilmiş olan React yapısının bizlere sağladığı yapısal kolaylıklar ile diğer hybrid dillerin aksine javascript ile geliştirme yapacak karşılığında native kod üretebileceğiz. Üstelik React Native Eğitimi ile IOS ve Android için ayrı ayrı kod yazmadan.

React Native’i Kimler Öğrenmeli?

Platform bağımsız olarak javascript esnekliği ve sadeliğiyle Native Mobil uygulama geliştirmek isteyen katılımcılar.

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler?

Javascript – Ecmascript – React JS

Bölüm 1 – Geliştirme Ortamının Hazırlanması

 • Expo CLI kurulumu
  • Örnek Projenin Oluşturulması
  • Örnek Projenin IOS ve Android Platformlarında Çalıştırılması
 • React Native CLI Kurulumu
  • NodeJS – Python – JDK Kurulumları
  • Android Studio / Xcode Kurulumu ve yapılandırılması
  • Örnek Projenin Oluşturulması
  • Örnek Projenin IOS ve Android Platformlarında Çalıştırılması

Bölüm 2 – React Native ile Tanışma

 • React CLI Hazır Şemaların kullanımı

 • Props kavramı ve kullanımı

 • State kavramı ve kullanımı

 • Style kullanımı

 • Navigation kavramı ve kullanımı

 • Dış Servisler ile data alışverişi

Bölüm 3- React Native Kontrolleri ile çalışmak

 • ActivityIndicator

 • Button

 • DatePickerIOS

 • DrawerLayoutAndroid

 • FlatList

 • Image

 • ImageBackground

 • InputAccessoryView

 • KeyboardAvoidingView

 • ListView

 • MaskedViewIOS

 • Modal

 • Picker

 • PickerIOS

 • ProgressBarAndroid

 • ProgressViewIOS

 • RefreshControl

 • SafeAreaView

 • ScrollView

 • SectionList

 • SegmentedControlIOS

 • Slider

 • SnapshotViewIOS

 • StatusBar

 • Switch

 • Text

 • TextInput

 • View

 • WebView

Bölüm 4- İleri Seviye / Native Kontrollerin Kullanımı

 • İleri Seviye Kontrol Kavramı ve Cihaz Yetki Talebi

 • AccessibilityInfo
 • ActionSheetIOS

 • Alert

 • AlertIOS

 • Animated

 • AppRegistry

 • AppState

 • AsyncStorage

 • BackAndroid

 • BackHandler

 • CameraRoll

 • Clipboard

 • DatePickerAndroid

 • Dimensions

 • Easing

 • Geolocation

 • ImageEditor

 • ImagePickerIOS

 • ImageStore

 • Image Style Props

 • InteractionManager

 • Keyboard

 • Layout Props

 • LayoutAnimation

 • Linking
 • ListViewDataSource

 • NetInfo

 • PanResponder

 • PermissionsAndroid

 • PixelRatio

 • PushNotificationIOS

 • Settings

 • Shadow Props

 • Share

 • StatusBarIOS

 • StyleSheet

 • Systrace

 • Text Style Props

 • TimePickerAndroid

 • ToastAndroid

 • Transforms

 • Vibration

 • VibrationIOS

 • View Style Props

Bölüm 5- Redux

 • Redux nedir?

 • Basit Redux Kullanımı

 • İleri Redux Kullanımı

Bölüm 6 – Örnek Proje

 • React Native için analiz nasıl yapılmalıdır?

 • Proje Katman ve Componentlerinin oluşturulması

 • Projenin modüllerinin yazılması

Bölüm 7- Unit Testing

 • Unit Testing altyapısının kurulumu

 • Test kodlarının yazılması

 • Test ve Raporlama

Bölüm 8 – Build

 • Uygulama Build işlemi

 • İmzalı uygulama çıktısı oluşturmak (Android)

 • İmzalı uygulama çıktısı oluşturmak (IOS)

 • Uygulamanın Market üzerinde yayına alınması

Diğer eğitimler hakkında bilgi almak istiyorsanız Eğitim Takvimini inceleyebilirsiniz. Depar BT ailesiyle tanışmak için bizi ziyaret edebileceğiniz konumuzu öğrenebilirsiniz.