IIBA Uluslararası İş Analizi Yöneticisi Eğitimi

Hedef

Bu eğitimle, IIBA tarafından tanımlanmış olan İş Analizi metodolojisinin bir İş Analizi Yöneticisi olarak kurumda ve ekipte ne şekilde uygulanabileceği öğrenilmiş olacaktır.

Neler Öğreneceksiniz

 • İş analizi yöneticisi olarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş iş analizi metodolojisini kurumlarda nasıl uygulanabileceği öğrenilecektir.

Kimler Öğrenmeli?

 • İş Analistleri, Danışmanlar,
 • Proje Yöneticileri,
 • Takım Liderleri,
 • Kurumsal Mimarlar,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyener,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyenler,
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler ?

Herhangi bir ön gereksinimi yoktur. İş Analistleri ve ş analist yöneticileri bu eğitime katılabilir.

Süre

2 gündür.

Bölüm 1 -Temel Kavramlar

 • IIBA BABOK®’un Amacı ve IIBA® Sertifikasyon Programları

 • İş Analizinin Proje Başarısındaki Yeri

 • İş Analizi, Paydaşlar ve Proje Başarısı

 • Kurumsal Dönüşüm Projelerinde İş Analizi Yönetimi

Bölüm 2 –IIBA İş Analizi Yönetim Yaklaşımı

 • Strateji Analizi ve Kurumsal Mimari Yaklaşımı

 • İş Gerekçesi (Business Case) Oluşturma

 • İş Analizi Efor Tahminleme

 • İş Analizi Planı Oluşturma

 • Gereksinim Yönetimi

 • Kapsam ve Değişiklik (CR) Yönetimi

Bölüm 3 –Proje Yaşam Döngüsünde İş Analizi Faaliyetleri

 • Proje Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Gereksinim Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Konfigürasyon Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Geliştirme Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

 • Test Yönetimi ve İş Analizi İlişkisi

Bölüm 4 –Kurumsal İş Analizi Süreci Tanımlama ve Yönetimi

 • İş Analizi Süreci Tanımlaması

 • İş Analizi Süreçlerinin Performans Metrikleri

 • İş Analizi Süreci Çıktılarının Ölçülmesi, Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Bölüm 5 –İş Analizi Olgunluk Modeli

 • İş Analizi Olgunluk Modeli Nedir?

 • Kurumsal Yetenek Değerlendirme

 • Süreç Olgunluk Ölçümü

 • İş Analisti Yetenek Ölçümü

Bölüm 6 –İş Analizi Yöneticiliği Temel Yetkinlikleri

 • İş Analizi Liderliği mi Koçluğu mu ?

 • Ekip Planlaması ve Yönetimi

 • İletişim ve Çatışma Yönetimi

 • Problem Çözme ve Yaratıcılık

 • Motivasyon Yönetimi

 • Müşteri Odaklılık