IIBA® Uluslararası İş Analizi Teknikleri Eğitimi

Hedef

Bu eğitimle, IIBA tarafından tanımlanmış olan İş Analizi metodolojisinde iş analistlerinin kullanabilecekleri teknikler öğrenilmiş olacaktır.

Neler Öğreneceksiniz

 • IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş iş analizi metodolojisine göre iş analistlerinin kullandıkları teknikler

Kimler Öğrenmeli?

 • İş Analistleri, Danışmanlar,
 • Proje Yöneticileri,
 • Takım Liderleri,
 • Kurumsal Mimarlar,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyener,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyenler,
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler ?

İş Analistlerinin kullandıkları teknikleri merak eden herkes bu eğitime katılabilir.

Süre

2 gündür.

Bölüm 1 -Temel Kavramlar

 • IIBA BABOK®’un Amacı ve IIBA® Sertifikasyon Programları

 • İş Analizinin Proje Başarısındaki Yeri

Bölüm 2 –Temel Kavramlar

 • İş Analizi ve Proje Yaşam Döngüsü

 • Proje Başlatma Belgesi

 • İşlevsel Ayrıştırma

 • Tahminleme

 • Personalar

 • Gantt Şemaları

 • RACI Matrisi

Bölüm 3 –Gereksinim Ortaya Çıkartma Teknikleri

 • Kıyaslama

 • Market Analizi

 • Doküman Analizi

 • Arayüz Analizi

 • Gözlem

 • Beyin Fırtınası

 • Anket

 • Mülakatlar

 • Çalıştaylar

Bölüm 4 –Etki Analizi ve Önceliklendirme Tekniklerii

 • MoSCoW Analizi

 • Zaman ve Bütçe Kutuları

 • İzlenebilirlik

Bölüm 5 –Süreç Modelleme

 • Süreç Modelleme’nin Kullanım Amacı

 • Süreç Model Tipleri ve Notasyonları

 • UML Akitivite Diyagramı

Bölüm 6 –Gözden Geçirmeler

 • Yönetimsel Gözden Geçirme

 • Teknik Gözden Geçirme

 • İnceleme

 • Denetleme

 • Üzerinde Geçme

Bölüm 7-Kullanım Vakaları (Use Cases) ve Senaryolar

 • Kullanım Vakaları ve Senaryoların Kullanım Amacı

 • Kullanım Vakası Diyagramı

 • Kullanım Senaryosunun Tanımı

 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi

Bölüm 8-İş Vakaları (Business Cases)

 • İş Vakaları’nın Kullanım Amacı, Açıklaması

 • İhtiyaç Değerlendirme

 • Alternatif Değerlendirme

 • Çözüm Önerme

Bölüm 9-Veri Modelleme

 • Veri Modelleme’nin Amacı

 • Varlık, Sınıf, Özellik ve İlişki Kavramları

 • Diyagramlar

Bölüm 10-Kök Neden Analizi

 • Kök Neden Analizi’nin Kullanım Amacı

 • Balık Kılçığı Diyagramı

 • 5 Neden Analizi Tekniği

Bölüm 11-Agile Gereksinim Yönetimi Teknikleri

 • Ürün Listesi

 • Kullanıcı Hikayeleri

 • Kabul Kriterleri

 • Rekrospektifler

 • Burndown Chart

 • Takım Hızı