IIBA® ECBA®/CCBA® Sınavına Hazırlık Eğitimi

Hedef

Bu eğitimle, IIBA’in temel metodolojisi öğrenilip ECBA ve CCBA sertifika sınavına hazırlık yapılmış olacaktır.

Neler Öğreneceksiniz

 • İş analizi yöneticisi olarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş iş analizi metodolojisi ve ECBA/CCBA sınav yapısı öğrenilecektir.
 • IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş iş analizi metodolojilerini tanıma ve uzmanlaşma,
 • Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) Level 1 ECBA ve Level 2 CCBA sertifikasyon sınavına hazırlanma,
 • Projelerde İş Analizi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesi,

Eğitim, BABOK Versiyon 3 üzerinden verilmektedir.

 

Kimler Öğrenmeli?

 • Bilgi Teknolojileri üyeleri,
 • İşletim ve destek üyeleri,
 • Süreç yönetimi sorumluları,
 • İş Analistleri,
 • Bilgi güvenliği çalışanları,
 • İş sürekliliği çalışanları,
 • Denetçiler, vb. diğer sorumlular.

 

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler ?

Herhangi bir ön gereksinimi yoktur. İş Analistliğinde kariyer yapmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Süre

3 gündür.

Bölüm 1 -Temel Kavramlar

 • BABOK®’un Amacı ve IIBA® Sertifikasyon Programı

 • İş Analizinin Tanımı ve İş Analistinin Rolü

 • Gereksinim Sınıflandırma Şeması

 • Paydaşlar

Bölüm 2 –İş Analizi Planlama ve İzleme

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması

 • Paydaş Katılımının Planlanması

 • İş Analizi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi

Bölüm 3 –İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık

 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi

 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi

 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi

 • İş Analizi’de Karşılaşılabilecek Paydaş Karakteristikleri

 • Ortaya Çıkarma Çalışmalarında En çok Yapılan Hatalar

Bölüm 4 –Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması

 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi

 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi

 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinim Yönetim Araçları

Bölüm 5 –Strateji Analizi

 • Mevcut Durumun Analizi

 • Gelecek Durumun Tanımlanması

 • Risklerin Değerlendirilmesi

 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Bölüm 6 –Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi

 • Modelleme Kategorileri

 • Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları

 • Gereksinim Yazma İpuçları

 • Gereksinimlerin Doğrulanması

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması

 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması

 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi

Bölüm 7-Çözümün Değerlendirilmesi

 • Çözümün Performansının Ölçülmesi

 • Performans Ölçümlerinin Analizi

 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi