IIBA® CBAP® Uluslararası İş Analistliği Eğitimi

Hedef

Bu eğitimle birlikte, IIBA tarafından tanımlanmış olan İş Analizi metodolojisini öğrenecek, uygulamalarının gerçekleştirecek ve CBAP sertifika sınavına hazırlanmış olacaksınız. Eğitim boyunca hem BABOK ver3.0 göre metodoloji anlatılacak hem de uygulama yapılacaktır.

Neler Öğreneceksiniz

 • IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş iş analizi metodolojilerini tanıma ve uzmanlaşma,
 • Uluslararası iş analizi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Institute of Business Analysis (IIBA) Level 3 CBAP sertifikasyon sınavına hazırlanma,
 • Projelerde İş Analizi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesi,
 • Proje Gereksinimlerinin etkin bir şekilde toplanması,
 • Açık, Öz ve Proje ihtiyaçlarına uygun İş Gereksinim dokümanlarının hazırlanması,
 • Kısıtlı Proje kaynaklarının verimli yönetilmesi,

Kimler Öğrenmeli?

 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Yazılım Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Ürün Yöneticileri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Yazılım Mimarları
 • Test Mühendisleri ve Kalite Güvence Uzmanları

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler ?

İş Analistliğine merak eden herkes bu eğitime katılabilir.

Süre

Bu eğitim içeriği CBAP sertifika sınavına katılım şartı olan 35 saatlik iş analizi eğitimini karşılamaktadır. Eğitim 5 gündür.

Bölüm 1 -Temel Kavramlar

 • BABOK®’un Amacı ve IIBA® Sertifikasyon Programı

 • İş Analizinin Tanımı ve İş Analistinin Rolü

 • Gereksinim Sınıflandırma Şeması

 • Paydaş Analizi

Bölüm 2 –İş Analizi Planlama ve İzleme

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması

 • Paydaş Katılımının Planlanması

 • İş Analizi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması

 • İş Analizi Performans İyileştirmelerinin Belirlenmesi

Bölüm 3 –İş Analizi Planlama Teknikleri

 • İş Analizi ve Proje Yaşam Döngüsü

 • Proje Başlatma Belgesi

 • İşlevsel Ayrıştırma

 • Tahminleme

 • Paydaş Listesi & Paydaş Haritaları

 • Personalar

 • Gantt Şemaları

 • RACI Matrisi

Bölüm 4 –İş Analizi Bilgilerini Ortaya Çıkarma ve İş Birliği

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma için Hazırlık

 • İş Analizi Bilgilerinin Ortaya Çıkarılması

 • Bilgileri Ortaya Çıkarma Sonuçlarının Teyit Edilmesi

 • İş Analizi Bilgisinin İletişimi

 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi

 • İş Analizi’de Karşılaşılabilecek Paydaş Karakterisitikleri

 • Ortaya Çıkarma Çalışmalarında En çok Yapılan Hatalar

Bölüm 5 –Gereksinim Ortaya Çıkartma Teknikleri

 • Kıyaslama

 • Market Analizi

 • Doküman Analizi

 • Arayüz Analizi

 • Gözlem

 • Beyin Fırtınası

 • Anket

 • Mülakatlar

 • Çalıştaylar

Bölüm 6 –Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi

 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması

 • Gereksinimlerin Sürdürülmesi

 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi

 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinim Yönetim Araçları

Bölüm 7-Gereksinim Yaşam Döngüsü Teknikleri

 • İzlenebilirlik Matrisi

 • Ürün Listesi (Product Backlog) Yönetimi

 • Önceliklendirme

 • MosCoW Analizi

 • Zaman Bütçe Kutuları

Bölüm 8-Strateji Analizi

 • Mevcut Durumun Analizi

 • Gelecek Durumun Tanımlanması

 • Risklerin Değerlendirilmesi

 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Bölüm 9-Strateji Analizi Teknikleri

 • SWOT Analizi

 • İş Yetkinlikleri Analizi

 • Kök Neden Analizi

 • Balık Kılçığı Diagramı

 • Kalite Yönetiminin alt süreçlerinin ve ilgili sınav sorularının incelendiği bölümdür.

Bölüm 10-Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlaması

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi

 • Modelleme Kategorileri

 • Süreçlerdeki Geliştirme Fırsatları

 • Gereksinim Yazma İpuçları

 • Gereksinimlerin Doğrulanması

 • Gereksinimlerin Onaylanması

 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması

 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması

 • Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi

Bölüm 11 –Gereksinim Analizi ve Tasarım Teknikleri

 • Süreç Modelleme

 • UML

 • Use Case Modelleme

 • Gözden Geçirmeler

Bölüm 1 –Proje Risk Yönetimi

 • Çözümün Performansının Ölçülmesi

 • Performans Ölçümlerinin Analizi

 • Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi

 • Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi