Go ile API Programlama (RESTful + GraphQL + gRPC) Eğitimi

Bölüm 1 – Başlangıç

 • Bu eğitim kimlere hitap ediyor?

 • Eğitimde İçeriğine Genel Bakış

 • Eğitimde Kullanılacak Teknolojiler

Bölüm 2 – Go Programlama Diline Genel Bakış

 • Go Programlama Dili Tasarımı ve Geliştirilmesi

 • Go Programlamaya Başlarken

 • Go Programlama Dili Kullanıcıları

 • Go Kütüphanelerine Genel Bakış

  • Go Standard Library
  • Parti Go Kütüphaneleri
 • Go’nun Söz Dizimi Hassasiyeti

 • Go Araç ve Komutları

 • Go Paketlerini Kullanmak

 • İlk Go Uygulaması

 • Komut Satırı Argümanları

 • Ortam Değişkenlerini Elde Etmek

 • Web ve API Uygulamalarında Go’nun Önemi

Bölüm 3 – Çalışma Ortamı ve Hazırlıklar

 • Go Programlama Ortam Kurulumu

 • IDE : Geliştirme Editörleri

 • İlk Go Programı

 • Ortam Değişkenleri

 • Go Araçları

 • Veritabanı Operasyonları İçin Ortam Hazırlıkları

  • PostgreSQL Veritabanı Hazırlıkları
   • PostgreSQL Veritabanı Kurulum Hazırlıkları
   • PostgreSQL Veritabanı Kurulumu
   • PostgreSQL Veritabanına Bağlanmak ve Test Etmek
  • PostgreSQL as a Service ile Cloud PostgreSQL Kullanımı
  • MongoDB Veritabanı Hazırlıkları
   • MongoDB Veritabanı Kurulum Hazırlıkları
   • MongoDB Veritabanı Kurulumu
   • MongoDB Veritabanına Bağlanmak ve Test Etmek
  • Redis Veritabanı Hazırlıkları
   • Redis Veritabanı Kurulum Hazırlıkları
   • Redis Veritabanı Kurulumu
   • Redis Veritabanına Bağlanmak ve Test Etmek

Bölüm 4 – Komut Satırı Operasyonları

 • Komut Satırı Argümanlarını Kullanmak

 • Ortam Değişkenlerini Okumak ve Değiştirmek

 • Flags

 • CLI Uygulaması Geliştirmek

Bölüm 5- Hata Yönetimi & Loglama

 • Hata Yönetimine Genel Bakış

 • Hata İşleme Stratejileri

 • Error Handling

 • Panic & Recover

 • Try … catching Yaklaşımı

 • Loglama

 • Pkg_errors Paketi

 • Apex ve logrus Paketleriyle Yapısal Loglama

 • Context Paketi ile Loglama

 • Paketi Seviyeli Global Değişkenler

 • Uzun Süren İşlemler İçin Panikleri Yakalamak

Bölüm 6 – I/O, Dosya Sistemi ve Tarih/Zaman ile Çalışmak

 • Tarih ve Zaman Operasyonları

  • Time Paketinin Temel Kullanımı
  • Tarih ve Zaman Operasyonları
 • Bytes ve Strings Paketleri

  • String Birleştirme : bytes Paketi ile
  • String Birleştirme : strings Paketi ile
  • Şifre Üretmek : GeneratePassword – Temel Versiyon
  • Şifre Üretmek : GeneratePassword – Gelişmiş Versiyon
 • Dosya ve Dizin Operasyonları

  • Dosya Oluşturmak
  • Dosya Bilgisi Almak
  • Dosyayı Yeniden İsimlendirmek ve Taşımak
  • Dosyanın Varlığını Kontrol Etmek
  • Dosyayı Açmak ve Kapatmak
  • Bir Dosyanın Okuma ve Yazma İzinlerini Kontrol Etmek
  • Bir Dosyayı Kopyalamak
  • Bir Dosyaya Bayt Veri Yazmak
  • Geçici Dosyalar ve Dizinler İle Çalışmak
  • Dosya Silmek
 • Dosya Sıkıştırma ve Açma Operasyonları

  • ZIP Dosyası Oluşturmak ve İçerisine Dosya Eklemek
  • ZIP Dosyasındaki Dosyaları Dışarı Aktarmak

Bölüm 7 – Veri Dosyaları ve Sıkıştırma Operasyonları

 • Go Standard Library : Encoding Paketi

 • Go ile XML, JSON ve CSV Operasyonları

  • XML, JSON ve CSV Veri Formatlarına Genel Bakış
  • JSON Operasyonları
  • XML Operasyonları
  • CSV Operasyonları
 • YAML & TOML Operasyonları

  • YAML
  • TOML
 • Araştırma Ödevi : Merkez Bankası Döviz Kuru Üzerinde Çalışmak

 • Dosya Sıkıştırma Operasyonları

  • TAR Dosyaları ile Çalışmak
  • ZIP Dosyaları ile Çalışmak
 • Veri Dosya Formatlarının Konfigürasyon Dosyası Olarak Kullanımı

Bölüm 8 – RESTful API Mimari ve Tasarımı

 • Giriş

 • Neden RESTful API Kullanıyoruz?

 • RESTful API : Terminolojiye Genel Bakış

 • Bir Request’in Anotomisi

  • Endpoint
  • HTTP Metot
  • HTTP Header
  • Data (ya da body, message)
 • REST Servisleri İçin Tasarım İlkeleri

  • Basit tutmak
  • İsimleri kullan, fiilleri değil!
  • Doğru HTTP metodunu seçmek
  • Tekil değil, çoğul isimler kullanmak
  • Parametreler kullanmak
  • Doğru HTTP dönüş kodları hayat kurtarır
  • API Versiyonlama
   • Semantik Versiyonlama
   • REST API’ler İçin Versiyonlama Formatları
  • Desteklenen Veri Formatları Kritik Öneme Sahiptir
  • Veri ve Hata Mesajların Standart Olmalı
  • API Endpoint
  • Muhafaza Sözleşmesi
  • Arama, Sıralama, Filtreleme ve Sayfalama
 • API’lerin Dökümantasyonu

  • REST Tabanlı API’lerin Dökümantasyonu

Bölüm 9 – RESTful API Programlama

 • Paket İnceleme : net/http

 • net/http ile İlk Web Sunucuyu Oluşturmak

 • Routing

  • net/http ile Routing
  • Gorilla Toolkit ile Routing
 • Handling

  • Handle
  • HandleFunc
  • HandlerFunc
  • CustomHandler
  • 3-Party Serve Mux
 • Js ile Web UI Programlama

  • js’e Genel Bakış
  • js ile Web UI Programlama
 • Response Header ile Çalışmak

 • Request ve ResponseWriter ile Çalışmak

 • Header’a Veri Eklemek

 • Context

 • Output Stream’i Tamponlamak

 • Dosya Sunucusu Oluşturmak

 • Struct ve Clasure Nesnelerinin Stateful Handler’lar İçin Kullanımı

 • RESTful API Projesi : Not Defteri API’si

 • Doğrulama Operasyonları : Validation Input

  • RegEx ile Veri Doğrulama
  • URL Doğrulama
  • HTTP’den Gelen İsteği Doğrulamak
 • Rendering ve Content Negotiation

 • RESTful API Projesi : Kullanıcı Giriş ve Kayıt API’si

 • Zincirleme : Chaining

  • Go’da Uygulamalar ile Chaining Yöntemi
  • Chaining Yöntemi İçin API Uygulaması
 • Sayfalama, Filtreleme, Sıralama ve Arama Operasyonları

  • Sayfalama
  • Filtreleme
  • Sıralama
  • Arama
 • ‘Sayfa Bulunamadı’ Handler’ı Üretme Örnekleri

 • API Yönlendirme Yöntemleri

 • RESTful API Projesi : Makale Sistemi API’si

 • Caching

  • Genel Cache Kullanımı
  • Server Side Cache
 • RESTful API Projesi : Kullanıcı İşlemleri API’si

 • API Veri Dönüşleri

  • HTTP Response Status Code Operasyonları
  • HTTP JSON Hata Dönüşleri
  • API Veri Dönüş Türleri
   • API Geri Dönüş Operasyonlarına Genel Bakış
   • Response Olarak Düz Metin Döndürmek
   • Response Olarak XML Döndürmek
   • Response Olarak JSON Döndürmek
   • Response Olarak HTML Döndürmek
   • Response Olarak Üretilen HTML’i String Formatında Döndürmek
   • JSON API’yi GRPC Olarak Dışarı Aktarmak
 • Middleware Oluşturma ve API Entegrasyonu

  • Route Mekanizması İçin Middleware Katmanı Oluşturmak
  • Yetkilendirme İçin Middleware Katmanı Oluşturmak
 • Loglama Operasyonları

  • Router Mekanizmasına Logger Eklemek
  • HTTP Request ve Response Loglama
  • 3-Parti Middleware Kullanımı
 • HTTP İsteklerini Sınırlandırmak

 • RESTful API’ye ‘Service Object Pattern’ Uygulanması

 • Go API’leri İçin Dökümantasyon Yöntemleri

  • SwaggerUI ile Go API Dökümantasyonu

Bölüm 10 – Go RESTful API Projesi : ‘Kullanıcı Bilgi’ API

 • ‘Kullanıcı Bilgi’ API Uygulamasına Genel Bakış

 • API’nin JSON Veri Yapısı ve Veriyi Oluşturmak

 • API’nin Model Katmanını Geliştirmek

 • API’nin Veri Katmanını Geliştirmek

 • API İçin Yayın Sunucusu Geliştirmek

 • API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek

Bölüm 11 – Go ile Veritabanı Operasyonları

 • Go ile Veritabanı Programlama Temeller

 • MongoDB

  • Go ve MongoDB ile API Programlama
 • PostgreSQL

  • Go ile Veritabanı Operasyonları
 • GORM ile Veritabanı Operasyonları

 • Açık Kaynaklı Go Veritabanı Kütüphanelerini İncelemek

Bölüm 12 – Go RESTful API Uygulamalarında Güvenlik ve Kriptografi

 • RESTful API Güvenliğine Genel Bakış

 • CORS : RESTful API için CORS Ayarları

 • Kriptografi

  • Kriptografiye Genel Bakış
  • Hashing
  • Encryption
 • HTTPS

  • API’ye HTTPS/TLS Desteği Eklemek
  • Aynı Yayını HTTP ve HTTPS Üzerinden Yapmak
  • HTTP İsteklerini HTTPS’e Yönlendirmek
 • RESTful API Uygulamalarında Kimlik Denetimi

  • Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirmeye Genel Bakış
  • Kimlik Doğrulama Yaklaşımları
   • Cookie-Based Yetkilendirme
   • Session-Based Yetkilendirme
   • Token-Based Yetkilendirme

Bölüm 13 – Go RESTful API Uygulamalarında ‘Temiz Mimari’ Kullanımı

 • Temiz Uygulama Mimari Nedir?

 • Temiz Uygulama Mimari Geliştirme ve Kullanmanın Avantaj ve Dezavantajları

 • Go ile Temiz Web Uygulama Mimarisi Örneği

Bölüm 14 – Go RESTful API Uygulaması : ‘Kitap Depo’ API

 • ‘Kitap Depo’ API Uygulamasına Genel Bakış

 • RESTful API’nin Model Katmanını Geliştirmek

 • RESTful API’nin Veri Katmanını Geliştirmek

 • RESTful API İçin Yayın Sunucusu Geliştirmek

 • RESTful API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek

Bölüm 15 – Go RESTful API Uygulaması : ‘Yapılacaklar Listesi’ API

 • ‘Yapılacaklar Listesi’ API Uygulamasına Genel Bakış

 • RESTful API’nin Model Katmanını Geliştirmek

 • RESTful API’nin Veri Katmanını Geliştirmek

 • RESTful API İçin Yayın Sunucusu Geliştirmek

 • RESTful API’nin Fonksiyonlarını POSTMAN İle Test Etmek

Bölüm 16 – Go RESTful API Uygulamaları İçin Test Operasyonları

 • Yazılımda Test Kavramına Genel Bakış

 • Go’da Unit Test Gerçekleştirmek

 • Go’da Performans Testleri Gerçekleştirmek

 • Go RESTful API Uygulamalarında Test Operasyonları

Bölüm 17 – Go RESTful API Uygulamaları İçin İstemci Programlama

 • Konsol İstemcisi

  • Harici Bir RESTful API’yi Sömürmek
  • Kendi geliştirdiğimiz Bir RESTful API’yi Sömürmek
 • Web İstemcisi

  • React ile Go API Sömürmek
  • Angular ile Go API Sömürmek

Bölüm 18 – Go RESTful API Uygulamaları İçin Docker

 • Go RESTful API için Docker Kullanımı

Diğer eğitimler hakkında bilgi almak istiyorsanız Eğitim Takvimini inceleyebilirsiniz. Depar BT ailesiyle tanışmak için bizi ziyaret edebileceğiniz konumuzu öğrenebilirsiniz.