Təlim yeri

Proqram təminatı və verilənlər bazası üzrə təlimlər

Proqram təminatı, Mobil və Verilənlər Bazası Təlimlərimiz bütün ölçülərdə şirkətlərdə lazımdır; Bunlar veb, masa üstü və mobil proqram təminatının inkişafı, kodlaşdırma ilə verilənlər bazası sistemlərinin dizaynı, quraşdırılması, idarə edilməsi və etibarlı auditin aparılması məqsədilə yaratdığımız korporativ təlim proqramlarıdır.

Sistem və Şəbəkə Təlimi

Sistem Ekspertizası və Şəbəkə təlimlərimiz; Bunlar orta və böyük miqyaslı şəbəkələrin ehtiyaclarını müəyyən etmək, sistemləri təhlükəsiz qurmaq və idarə etmək, texniki dəstək vermək üçün təklif etdiyimiz təlimlərdir və təşkilatınızın funksionallığını artırmaq məqsədi daşıyır.

Dizayn Təlimləri

Dizayn Təlimləri dizaynın bütün proseslərini əhatə edən və bu gün demək olar ki, hər bir sektorda ehtiyac duyulan kadrların dəqiq iş təsviri ilə hazırlanmasını təmin etdiyimiz bir təlim proqramıdır. Buraya rəqəmsal dizaynın əsas prinsipləri, qaralamadan çap proseslərinə qədər dizayn işlərində istifadə olunan tətbiqi proqramlar daxildir.

İT İdarəetmə Təlimləri

İnformasiya Texnologiyaları Xidmətinin İdarə Edilməsi Təlimi biznes ehtiyaclarını ödəmək üçün keyfiyyətli İT xidmətlərinin layihələndirilməsi, qurulması və idarə edilməsi deməkdir. Bunlar İT xidmətinin idarə edilməsinin ötürüldüyü və beynəlxalq standartların izah edildiyi təlim proqramlarımızdır.

İnformasiya Təhlükəsizliyi Təlimləri

İnformasiya Təhlükəsizliyi Təlimlərimiz; Bunlar informasiya təhlükəsizliyini təhdid edən risklərin aradan qaldırılması, təhlükəsizliyin artırılması və təhlükəsiz olmasına yönəlmiş təlimlərdir. Təlimin sonunda məlumatlılıq ssenariləri də daxil olmaqla hücum simulyasiyaları həyata keçirilir.

Rəqəmsal Marketinq Təlimləri

Veb saytlarınızda və sosial mediada şəkillərinizin idarə olunması və izləyicilərinizlə ünsiyyətinizin sağlam idarə olunması üçün bir çox parametrlər birlikdə və bir-biri ilə uyğun olmalıdır. Rəqəmsal Marketinq Təlimləri, Kampaniya növləri, Seo, Sem, Google Analytics Təlimi, Məzmun Yaradılması kimi alt başlıqları əhatə edir.

İSTİFADƏLƏRİMİZDƏN

Depar Akademi İnformasiya Texnologiyaları və Təhsil Xidmətləri 2018-ci ildə 100% yerli kapitalla yaradılmış Türkiyə şirkətidir.
Əsas diqqəti Türkiyədə və xaricdə verilən “Korporativ Texnologiya Təlimləri”nə yönəldir.
2018-ci ildən indiyədək 1000-dən çox özəl sektora, dövlət qurumlarına və xarici şirkətlərə təlim, məsləhət və autsorsinq xidmətləri göstərmişdir.