Yazılım ve Veritabanı Eğitimleri

Yazılım ve Veri Tabanı Eğitimleri

Yazılım Eğitimleri : Bugün, şirketlerin ve aslında pek çoğumuzun gündelik yaşamının ana kurgusu, veriyi doğru şekilde işlemek ve kullanmak ile ilgili. Bir alanda bir bilgiyi analiz etmek, sonra o bilgi ile birlikte yeni bir sistem geliştirmek hayata büyük değer katabiliyor. Üstelik, konu ne olursa olsun. Bu, çok soyut kavramı bilmeyenler için biraz somutlaştıralım; Facebook’ta arkadaşlarınızı bulmanızı sağlayan, WhatsApp ile her an iletişimde olmanızı sağlayan, supermarkette telefon numarası ile ödeme yapmanızı sağlayan şey; veri analizi ve yazılım. İşte bu nedenle sürekli iyi yazılımcılara ve veri tabanı uzmanlarına ihtiyaç var. Şirketlerin de görevleri ne olursa olsun, personellerini temel seviyede de olsa yazılım ya da veri tabanı konusunda eğitmesi gerek.

Yazılımcı Olmak İçin Nereden Başlamalı?

Yazılım eğitimleri çok geniş bir alan. İyi bir yazılımcı olmak için de genellikle çok uzun bir yol gerek. Ama temel seviyede yazılım öğrenmiş personelle yeni projeler geliştirmek şirketlere büyük değer katabiliyor. Mevcut sistemi iyileştirmek, yeni bir sistem kurmak, çalışmayı daha verimli kılmak üzere yazılım ve veri tabanı dersleri alabilirsiniz. Sizlerin kariyerinize katacağınız bu değer, ayrıca çok önemli bir motivasyon olacaktır.

Temel Seviyede Yazılım Dersi Almak İçin Kurslar

Depar Akademi, bu konuda en güçlü eğitim sağlayıcılardan biridir. Eğitim sektöründe biriktirdiği bilgi ve tecrübe ile yola çıkan Depar Akademi, ülkemizin en güçlü e-ticaret şirketlerinin ve bilgi işlem sektörünün öncü markalarının yazılım uzmanları ile işbirliği yaparak bu alanca çok güçlü bir eğitim programı sunuyor. Odaklanarak hemen her yaştan kişinin yazılım ve veri tabanı yönetimi bilgisine erişebileceği eğitimlerle şirketinizin ya da sizin pek çok alanda daha verimli iş üretmesini ve zamanı daha iyi yönetmesini sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde kişisel olarak da yazılım dersleri ya da veri tabanı eğitimleri talebinde bulunabilirsiniz. Size özel eğitimlerle kısa sürede istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

Yazılımcı olmak için mutlaka okullu olmak gerekmiyor. Temel seviyede yazılım eğitimi alarak şirketlerin IT departmanlarında ya da dijital alt yapılarında çalışabilirsiniz. Benzer şekilde yazılım kursları ile kendinizi geliştirebilir ya da şirket çalışanları için eğitim talebinde bulunabilirsiniz.

Yazılım Uzmanlığı Mobil ve Veritabanı Eğitimleri

Yazılım Uzmanlığı Mobil ve Veritabanı Eğitimleri her ölçekteki şirkette ihtiyaç duyulan; web, masaüstü ve mobil yazılım geliştirme, kodlama ile birlikte veritabanı sistemlerini tasarlamak, güvenli bir şekilde kurmak, yönetmek, denetlemek amaçlı oluşturulmuş eğitim programlarıdır.

Yazılım Uzmanlığı eğitimlerimizi alan katılımcılar, eğitimlerden elde ettikleri bilgi ve bakış açısı ile projenin ihtiyaç analizini yapar, yazılım geliştirmek için uygun yöntemleri ve kaynakları seçerek planlar, en uygun veri modellerini ve programlama ve teknolojisini seçerek kullanır ve özel programlar tasarlar ve yaratır.

Software Development Gün Saat
Kurumsal Yazılım Mimarisi 5 30 Saat
Yazılım Prensipleri ve Tasarım Desenleri (Design Patterns) 5 30 Saat
Test Güdümlü Geliştirme (Unit Testing – TDD) for Nunit , for XUnit , for Visual Studio Unit Test 5 30 Saat
Clean Code for Programming Language (C#,C++, java,phyton,go) 5 30 Saat
.NET and HTML5 for Web Applications: Enterprise Design Patterns 5 30 Saat
.Net Core 2 MVC with Entity Framework 5 30 Saat
Güvenli Yazılım Geliştirme Eğitimi 5 30 Saat
Python with Bigdata 5 30 Saat
Python Web Programming 5 30 Saat
Go: Programming GoLang 5 30 Saat
TypeScript 2 12 Saat
Angular5 3 18 Saat
ReactJS 2 12 Saat
VueJS 2 12 Saat
NodeJS 3 18 Saat
Data Science and Big Data Analytics for Business Transformation 2 12 Saat
DevOps Foundation 2 12 Saat
PHP Eğitimi 5 30 Saat
Microsoft Development Fundamentals Gün Saat
Software Development Fundamentals 3 18 Saat
Windows Development Fundamentals 3 18 Saat
Web Development Fundamentals 3 18 Saat
Microsoft .NET Fundamentals 3 18 Saat
Mobile Development Fundamentals 3 18 Saat
Gaming Development Fundamentals 3 18 Saat
HTML5 Application Development Fundamentals 3 18 Saat
Software Testing Fundamentals 3 18 Saat
Microsoft Visual Studio Gün Saat
Developing Windows Applications with Visual Studio 2010 5 30 Saat
Developing Communication Foundation Solutions with Visual Studio 2010 3 18 Saat
Developing Web Apps with Visual Studio 2010 (R2) 5 30 Saat
Developing Data Access Solutions with Visual Studio 2010 5 30 Saat
Introduction to Web Development with Visual Studio 2010 5 30 Saat
HTML5 Programming 3 18 Saat
Introduction to Programming 5 30 Saat
Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 5 30 Saat
Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript 5 30 Saat
Advanced Windows Store App Development Using HTML5 and JavaScript 5 30 Saat
Programming in C# 5 30 Saat
Essentials of Developing Windows Store Apps Using C# 5 30 Saat
Advanced Windows Store App Development Using C# 5 30 Saat
Developing ASP.NET MVC Web Applications 5 30 Saat
Visual Studio 2017: Windows Presentation Foundation (WPF) Application Development 3 18 Saat
Visual Studio 2017: Windows Communication Foundation(WCF) Applications Development 3 18 Saat
Visual Studio 2017: Windows Workflow Foundation (WWF) Applications Development 2 12 Saat
Visual Studio 2017: ASP.Net 2 12 Saat
Visual Studio: ADO.Net 2 12 Saat
VSTS (Visual Studio Team Service) ile Yazılım Geliştirme Süreçleri Yönetimi (Agile, Scrum, Kanban) 5 30 Saat
Microsoft Xamarin Gün Saat
Build iOS apps with C# and .NET using the Xamarin tools for Visual Studio 5 30 Saat
Build Android apps with C# and .NET using the Xamarin tools for Visual Studio 5 30 Saat
Build native cross-platform mobile apps with a shared C# business logic in C# .NET with Xamarin and VS 5 30 Saat
Build native cross-platform mobile apps with a shared UI in C# .NET with Xamarin.Forms (iOS, Android, UWP) 5 30 Saat
Mobile Development Gün Saat
iOS Uygulama Geliştirme (iPhone & iPad) 5 30 Saat
Android Uygulama Geliştirme 5 30 Saat
Hybrid Uygulama Geliştirme (Cordova, Ionic, Kendo UI) 5 30 Saat
Docker Gün Saat
Dockerized “Microservices”: .Net Core, Java and Go with Docker 5 30 Saat
Docker and Docker Swarm 2 12 Saat
Kubernetes with Docker 2 12 Saat
Kubernetes with Openshift 2 12 Saat
Software Testing Gün Saat
ISTQB Foundation Level 3 18 Saat
ISTQB Advanced Level (Test Analyst) 5 30 Saat
ISTQB Advanced Level (Technical Analyst) 5 30 Saat
ISTQB Advanced Level (Test Manager) 5 30 Saat
Software Testing Life Cycle 3 18 Saat
Functional, Performans, Management Tools 3 18 Saat
ISTQB Advanced Level (Test Analyst) 5 30 Saat
Microsoft Sql Server Gün Saat
Updating Your SQL Server Skills to Microsoft SQL Server 2014 5 30 Saat
Introduction to SQL Databases 3 18 Saat
Updating Your Skills to SQL Server 2016 3 18 Saat
Performance Tuning & Optimizing SQL Databases 4 24 Saat
Managing SQL Business Intelligence Operations 3 18 Saat
Analyzing Data with SQL Server Reporting Services 5 30 Saat
Data Analysis Fundamentals Using Excel 2 12 Saat
Updating Your Skills to SQL Server 2017 2 12 Saat
SQL Server on Linux 2 12 Saat
Querying Data with Transact-SQL 5 30 Saat
Developing SQL Databases 5 30 Saat
Administering a SQL Database Infrastructure 5 30 Saat
Provisioning SQL Databases 5 30 Saat
Implementing a SQL Data Warehouse 5 30 Saat
Developing SQL Data Models 3 18 Saat
Analyzing Big Data with Microsoft R 3 18 Saat
Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning 5 30 Saat
Performing Data Engineering on Microsoft HD Insight 5 30 Saat
Performing Big Data Engineering on Microsoft Cloud Services 5 30 Saat
Analyzing Data with Power BI 3 18 Saat
Analyzing Data with Excel 3 18 Saat
Microsoft SQL Server 2014 for Oracle DBAs 4 24 Saat
Database Administration Fundamentals 3 18 Saat
Oracle Gün Saat
OracleDatabase: Introduction To SQL 3 18 Saat
OracleDatabase:Programming With PL/SQL 5 30 Saat
OracleDatabase:Administration I 5 30 Saat
OracleDatabase:Administration II 5 30 Saat
OracleDatabase:Performance Tuning 3 18 Saat
OracleDatabase:SQL Tuning 3 18 Saat
OracleDatabase:RAC Administration 5 30 Saat
OracleDatabase:Tuning (Performance&SQL Tuning bundle)Oracle 5 30 Saat
OracleDatabase:Advanced PL/SQL Programming Oracle 3 18 Saat
Oracle APEX(Application Express)Programming Oracle 5 30 Saat
Oracle Forms Developer :Build Internet Applications Oracle 5 30 Saat
Oracle Reports Developer :Build Reports Oracle 5 30 Saat
OracleDatabase:Security 5 30 Saat
Oracle Directory Services:Administration 5 30 Saat
OracleDatabase:Administera DataWarehouse 4 24 Saat
OracleFusionMiddleware:Build Applications with Oracle Forms 5 30 Saat
OracleFusionMiddleware:Java Programming 5 30 Saat
OracleFusionMiddleware:Build Java EE Applications 5 30 Saat
OracleWebLogicServer:Advanced Administration 5 30 Saat
OracleWebLogicServer:Diagnostics and Troubleshooting 5 30 Saat
Oracle Application Express:Developing Web Applications 5 30 Saat
OracleBISuiteEE10gR3:Build Repositories 5 30 Saat
OracleBISuiteEE10gR3:Create Reports and Dashboards 5 30 Saat
Oracle Hyperion Planning11.1.1:Create&Manage Applications 5 30 Saat
Java Gün Saat
Java Programming 5 30 Saat
Java Web(Servlet/JSP/JSTL) Programming 5 30 Saat
Struts Programming Java 3 18 Saat
Hibernate Programming Java 4 24 Saat
Spring Framework Training Java 5 30 Saat
JSF(Java Server Faces)Programming Java 5 30 Saat
EJB3 Training Java 5 30 Saat
JPA(Java Persistence API)Programming Java 3 18 Saat
Java Web Services Programming Java 5 30 Saat
Building Database Driven Applications with JPA 3 18 Saat
CoreJSF:Advanced Java Server Faces in Action with Ajax 4 24 Saat
CoreSwing:Developing Advanced Java GUI’ susing Swing 4 24 Saat
Creating Web Services Using Java(TM)Technology 3 18 Saat
Designing Java Web Services 2 12 Saat
Developing Advanced Applications with Apache Struts 4 24 Saat
Developing Applications With the Java SE Platform 5 30 Saat
Developing Applications for the Java EE Platform 5 30 Saat
Developing Java Web Services 5 30 Saat
Developing Java Server Faces Components with Ajax 2 12 Saat
Developing Portable Java EE Applications with EJB3.0API 1 6 Saat
Developing Secure Java Web Services 3 18 Saat
Developing Secure Java Web Services.Java EE 3 18 Saat
Developing Web Application susing JSF Technologies 3 18 Saat
Developing Web Services Using Java Technology. Java EE 5 30 Saat
Fundamentalsof the Java Programming Language 5 30 Saat
Fundamentalsof the Java Programming Language .Java SE 5 30 Saat
Getting Started with the Java Persistence API 1 6 Saat
Java EE Patterns 4 24 Saat
Java Performance Tuning Workshop 4 24 Saat
Java Programming Language 5 30 Saat
Java Programming Language. Java SE 5 30 Saat
Java FX Script Fundamentals 2 12 Saat
Managing XML with the Java Platform 3 18 Saat
New Features in the Java EE Platform 1 6 Saat
New Featuresof the Java SE Platform 1 6 Saat
The JavaScript Language and Ajax for Java Developers 1 6 Saat
The Pro Java FX Workshop 4 24 Saat
Web 2.0 Development Using Advanced Java Server Faces with Ajax&Dojo 3 18 Saat
Web 2.0 and Java (TM)Web Site Development 5 30 Saat
Web Component Development with Servlets and JSP Technologies 5 30 Saat
Web Component Development with Servlets&JSPs.Java EE 5 30 Saat
Wireless Mobile Component Development 3 18 Saat
Java ile Nesne Yönelimli Programlama Eğitimi 5 30 Saat
Hibernate ile Java Persistence Eğitimi 4 24 Saat
Spring Application Framework Eğitimi 4 24 Saat
Spring Securityile Web Uygulama Güvenliği Eğitimi 2 12 Saat
Spring AOP ve AspectJ İle Aspect Oriented Programlama Eğitimi 2 12 Saat

Eğitim Talep Formu

Depar Akademi Olarak Sunduğumuz Yazılım Uzmanlığı Eğitimleri

Java SE Eğitimi

Yazılım Uzmanlığı

Java SE Yazılım Uzmanlığı eğitimi ile amacımız, dünyada en yaygın biçimde kullanılan programlama dillerinden birini size öğretebilmektir. Java, en küçük bireysel projelerden …

Java SE Eğitim İçeriği

Java Web Development

Yazılım Eğitimleri Java Web Development Eğitimi

Java web Yazılım Uzmanlığı eğitimimiz ile istenilen her senaryo ve ölçeğe uygun web uygulamaları geliştirilebilir. Java, en küçük bireysel projelerden, çok geniş çaplı şirketlerin kaynak …

Java Web Eğitim İçeriği

Ios Uygulama Geliştirme

Yazılım ve Veritabanı İos Uygulama Geliştirme Eğitimi

IOS Uygulama Geliştirme Yazılım Uzmanlığı Eğitimi ile, bugün için dünyada en çok kullanılan mobil cihaz işletim sistemlerinden birine uygulama kodlamayı öğretiyoruz. Bu alanda …

Ios Uygulama Eğitim İçeriği

Android Uygulama Geliştirme

Yazılım ve Veritabanı Eğitimleri Android Uygulama Geliştirme Eğitimi

Android uygulama geliştirme Yazılım Uzmanlığı eğitimi ile, bugün için dünyada en çok kullanılan mobil cihaz işletim sistemine harika mobil uygulamalar geliştirmeyi öğrenmenizi …

Android Eğitim İçeriği