Xamarin Eğitimi2018-08-29T15:15:04+03:00

Xamarin Eğitimi

Xamarin Eğitimi Ön Koşulu: Çok iyi seviyede “C#” ve “Object Oriented Programming” bilmeyi gerektirir.

Native uygulamalarda farklı platformlara özel olarak tekrarlanan işlemler geliştiricilerin ciddi zaman harcamalarına neden olmuştur. Xamarin Eğitimi ile bu sorunu ortadan kaldırmak mümkündür. Xamarin ortaklaşan kod blokları ile her platforma yönelik oluşturacağınız uygulamaların kodlarını %60 oranında ortaklaştırarak genel proje üretim sürelerinde ciddi faydalar sağlamaktadır.

Xamarin Eğitim İçeriği

  • Cross Platformlara Giriş

Cross Platformlara Giriş

Cross, Hybrid ve Native Kavramları

Xamarin.Forms Çalışma Mantığı

Shared Project Kavramı

  • Forms ile Uygulama Arayüzü Geliştirmek

XAML Programlama Diline Giriş

Xamarin.Forms Page Yapısı

Xamarin.Forms Layoutlar

Binding İşlemleri

Interaktif Ekranlar Tasarlamak

Metin İşlemleri

Multimedya İşlemleri

Stiller ile Çalışmak

  • Forms DepedencyService
  • Forms Messaging Center
  • Forms Verilerle Çalışmak

Data Binding İşlemleri

Sqlite ile Veritabanı İşlemleri

Uzak SQL ile veritabanı işlemleri

  • Forms Deployment İşlemleri
Xamarin Eğitimi

Eğitim Talep Formu