Satış ve Pazarlama Eğitimleri

Depar Akademi olarak, Bilişim ve Kurumsal Gelişim programları alanında iz bırakan ve bu doğrultuda Satış ve Pazarlama eğitimleri de sunan bir kurumuz. Tüm eğitmenlerimiz ve teknik kadromuzla birlikte tamamen güncel içerik ve son teknolojilerle kaliteli eğitime odaklanıyoruz.

Satış ve Pazarlama eğitimlerimizle ilgili gün, saat ve detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

E-Ticaret ve E-Pazarlama

Eğitim içeriğinde; E-Ticaret yaklaşımı ve işletmelerin hedef pazara ve kitlelerine, kişisel ve toplu hitap edebilecekleri platformları nasıl hazırlayacakları ve ne şekilde aktarabilecekleri anlatılmaktadır.

Pazarlamada Yeni Trendler

Bu eğitim içeriğinde; B2B pazarlama, yüksek teknoloji işlerinde pazarlama, Innovasyon pazarlaması konularında yenilikler, Müşteriye ulaşan değerin hangi farklı yöntemlerle iletilebileceği, İşletmelerin toplam yarattığı değer, maliyet ve pazardaki hızının değerlendirilme yöntemleri ve E-ticaretin yapılagelen işlere etkisinin neler olduğu örneklerle aktarılacaktır.

Satış ve Pazarlama Teknikleri

Bu eğitimde satış sürecinin tüm aşamaları incelenmekte ve müşteri ihtiyaçları belirleme yöntemleri örneklerle gösterilmektedir. Müşteri itirazlarının olumluya çevrilmesi konusunda nasıl başa çıkılabileceği interaktif olarak gösterilmektedir.

Ayrıca Pazarlama Yönetimi temelleri ve pazarlamanın planlama ve stratejisi konuları aktarılacaktır. Pazarda sunulan ürün ve hizmetin faklılaştırılmasında Pazarlama Yönetiminin nasıl doğrudan katkıda bulunabileceği bu eğitimde örneklerle gösterilmektedir. Eğitimde ayrıca işletmelerin kısa ve uzun dönemde amaçlarına ulaşması için stratejik pazarlama planını nasıl hazırlayabilecekleri aktarılmaktadır.

Bayi Oluşturma Kriterleri ve Seçme Diyagramları

Bayi ağı oluşturma, seçme ve yönetme kriterlerinin irdelendiği eğitimimizdir. Eğitimin amacı; İşletmenin iç kaynakları ile ulaşamadığı ya da ulaşmayı hedeflemediği bir çok noktaya bayiler aracılığı ile ulaşmasını sağlamak ve satış oranlarını yükseltmeye yönelik adımlar attırmaktır. Eğitim içeriğinde büyük Pazar yerlerinin de bu konulardaki yaklaşımları vaka çalışmaları olarak incelenecektir.

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Bu eğitimde Müşteri İlişkileri Yönetiminin müşteri bağlılığını nasıl artırabileceği ve stratejinize nasıl katkıda bulunabileceği konusu işlenecektir. İşletmenizi nasıl yapılandırmanız gerektiği, müşteri değerini artırmanın yöntemleri, iç süreçleri’ nin CRM’ e katkısı ve hangi teknolojilerin Müşteri İlişkileri Yönetimini etkin kılacağı da verilecek bilgiler arasındadır. Müşterilerin segmentasyonu, size en fazla faydayı getirecek müşteri programlarının oluşturulması ve müşteri verilerinin nasıl yorumlanması gerektiği konuları da örneklerle gösterilecektir.

Kriz Yönetimi ve Krizden Faydalanma

Kriz yönetimi Eğitimi kendini geliştirmek veya sürdürmek isteyen firmalardan katılımcılara, kriz yönetiminde minimum gerekliliklerin karşılanmasına yönelik açıklayıcı bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Kriz yönetimi eğitiminin amacı firmaları kriz durumlarına hazırlamaktır. Kriz yönetiminde firmalardaki kriz durumu, yönetimi ve müşteri ilişkileriyle ilgili faaliyetler ele alınacaktır.

Pazarlama Yönetimi (Pazarlama Planı-4P-Swot Analizi)

Pazarlama Yönetimi Eğitimi ile; müşterilerin gereksinimlerini belirlemek, değişimleri yakalayıp bu doğrultuda ürün ve hizmetler oluşturmak ve hedef kitleye ulaştırılmasına kadar tüm iş akışlarının öğrenilmesi ile bu öğretilerin gerekli alanlarda nasıl ve ne şekilde etkin bir şekilde uygulanabileceğinin belirlenmesini hedeflemektedir.