1.Automating Administration with Windows PowerShell

Bu eğitim ile birlikte, tek veya çoklu Windows tabanlı sunucuları uzaktan yönetmeyi, günlük yönetim ve yönetim görevlerini otomatikleştirmeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca, Windows PowerShell’in arkasındaki temel kavramları anlama, Pipeline nasıl çalıştığını anlayın, PSProviders ve PSDrives kullanmayı, çıktıyı biçimlendirmeyi, WMI ve CIM’in kullanımını, Komut Dosyası Oluşturmayı, komut dan bir Script modülüne geçmeyi, çeşitli bileşenlerini kullanmayı öğrenin.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

2.Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

Komutu gelişmiş işleve dönüştürme, bir Script modülü oluşturma, parametre niteliklerini ve giriş doğrulamasını tanımlama, birden çok nesne kullanan işlevler yazma, karmaşık işlev çıkışı üretme gibi konulara bu eğitim ile ulaşabilirsiniz.Buna ek olarak, Üst düzey fonksiyonlarla çalışma, .Net frameworkü kullanmayı, scriptler içerisinde çıkabilecek olan hataları gidermeyi,  XML dosya tiplerileriyle işlem yapmayı öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.