1.MS Project Professional Eğitimi

Kurumsal Proje Yönetimi Eğitimleri içerisinde yer alan bu eğitimde, Microsoft Project ile bir proje yöneticisi olarak bir program geliştirmede, görevlere kaynak atamada, ilerlemenin izlenmesinde, bütçenin yönetilmesinde ve iş yüklerinin analizi gibi aşamaları öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Eğitim İçeriği

2.MS Project Server Eğitimi

Eğitim içerisinde, yeni bir proje planı oluşturmak, görevleri düzenleyerek ve görev ilişkileri kurarak görevleri yönetmek, kaynakları yönetmek ve proje planını sonuçlandırmak için nasıl Microsoft Project Server’ı kullanılacağını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

3.MS Project Server ile Internet/Intranet Üzerinden Proje Yönetimi Uygulamaları

Bu Eğitim ile işletmeler içerisinde operasyonel olarak yürürlükte olan veya yürütülen proje veya projelerin analizlerini intranet yada internet üzerinden aktif olarak erişilerek işlemlerinizi nasıl yapabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Eğitim 2 gün 12 saattir.

4.Project Management Fundamentals (PMI uyumlu)

Bu eğitimde, Project Management Fundamentals (PMI uyumlu olarak) etkin bir şekilde nasıl planlama yapılacağı veya uygulamalar üzerinde nasıl kontrol edebileceğiniz ve etkili planlama,çizelgeleme ve bütçeleme konusunda öğrenimler kazanabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Eğitim İçeriği

5.IT Project Risk Management (PMI Uyumlu)

Bu eğitim IT Project Risk Management (PMI Uyumlu)  fonksiyonlarını ve özelliklerini kapsamaktadır. Risk yönetimi planlaması, risk tanımlaması ve paydaş yönetimi ve iletişimi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Nitel risk analizi, nicel risk analizi, risk yanıtı planlama ve riskleri kontrol etmeyi öğrenme konularında da bilgi edinebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6.Principles of Business Analysis

Bu eğitim ile, işletme analizi kavramlarında ve ileri çalışmalar için zemin hazırlar. Değeri tanımlamak için Altı Sigma tekniklerini öğrenerek; planlama, yönetme ve iletişim kurmak için gereken proje yönetimi becerilerini içeren gereksinimleri ortaya çıkarma, analiz etme için ihtiyaç duyulan yönetim yaklaşımları; ve bilgiyi elde tutma, karmaşıklığın azaltılması ve yeniden kullanımı teşvik etmek için kurumsal mimari teknikleri. Mevcut iş süreçlerinizi kontrol etmeyi ve kuruluşunuza değer katan süreç ve otomasyon projeleri için iş gereksinimlerini belirlemeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

7.PRINCE Foundation & Practitioner

Bu eğitim içerisinde, Projelere PRINCE yaklaşımı ilkeleri, temaları, süreçleri, teknikleri  ve basit projelere nasıl uygulanacağı gibi konuları öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

8.Temel Proje Yönetimi Eğitimi

Eğitim ile birlikte, Proje yönetimi tanımını öğrenebilir ve yaygın olarak kullanılan teknikleri kullanabilir, Proje kaynaklarını yönetmek için bir strateji geliştirebilirsiniz. Bununla birlikte, PMI’nin 9 bilgi alanının proje performansını artırmak için nasıl kullanılabileceğini belirleyebilir ve Bir projeyi mantıksal aşamalara ayırıp, her aşamada gerçekleşecek birincil faaliyetleri belirtebilme yetkinliğine sahip olabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

Eğitim İçeriği