Kurumsal Proje Yönetimi Eğitimleri2019-07-02T16:40:52+03:00
Depar Akademi Proje Yönetimi Eğitimleri

Kurumsal Proje Yönetimi Eğitimleri

Depar Akademi olarak, Bilişim ve Kurumsal Gelişim programları alanında iz bırakan, son teknoloji eğitimleri sunan bir kurumuz. Tüm eğitmenlerimiz ve teknik kadromuzla birlikte tamamen güncel içerik ve son teknolojilerle kaliteli eğitime odaklanıyoruz.

Kurumsal Proje Yönetimi eğitimlerimizin gün, saat ve detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Kurumsal Proje Yönetimi Eğitimleri

Kurumsal Proje Yönetimi Eğitimleri, daha çok şirketlerin talep ettiği eğitim biçimleridir. Personele önceden belirlenen bir program dahilinde eğitim planlaması yapılır. Bu planlarla eğitim alan personel, şirket için sürekli yeni geliştirme hedefleri belirleme, hedef analizi yapma ve süreç geliştirme konusunda uzmanlaşır. Yöntemi ve yöntem belirlemeyi sağlayan eğitimlerle, şirketlerin gelişimi için çok önemlidir.

Eğitimlerin bir diğer önemi de global ya da ulusal şirketlerin tüm zincir noktalarında eşit standart sunmalarını ve süreci tek elden yönetebilmelerini sağlamaktır. Temel proje yönetimi terminolojisi, entegrasyon-zaman-maliyet-kalite standartlarının yönetimi ve projelendirmesi, projelerde organizasyon yapıları, proje başlatma ve yönetme süreçleri, proje uygulama, izleme ve kontrol süreçleri, kaynak seviyelendirme gibi konu başlıkları eğitimin ana maddeleridir. Proje boyunca zaman yönetimi, kaynak yönetimi, maliyet yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi konuları da detaylı olarak işlenir.

Proje Yönetimi Eğitimlerinde bu alanda çok sayıda başarılı proje üretmiş kişilerin deneyimlerini paylaşmaları, baştan sona bir proje örneğinin geliştirilmesi ve eğitim sonunda kişilerin kendi fikirlerini projelendirecek beceriye ulaşmış olmaları ve bir ulusal ya da global zinciri bir amaçla yönlendirebilmeleri amaçlanır.

Proje Yönetimi Metodolojisi ve Uygulamaları

İçinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği modern yönetimde en çok kullanılan planlama ve uygulama şekli projelerle yönetimdir. Bu eğitimde proje yönetiminde kullanılan temel süreçler ve teknikler katılımcıların gerçek projelerinde de uygulayabilecekleri şekilde vaka çalışmaları ve en iyi uygulamalarla zenginleştirilmiş olarak aktarılacaktır. Eğitim de aktarılan yöntem ve standartlar proje yönetim metodolojisine uygundur. Eğitimde yapılan uygulama ve tartışmalarla katılımcılar proje yönetimi kavramlarını kendi projelerinde uygulayabileceklerdir.

Bilişim Teknolojilerinde Proje Yönetimi

IT’de Proje Yönetimi eğitimi IT’den sorumlu yöneticilere; yönettikleri takım üyeleriyle birlikte uygulayabilecekleri bir yol çizmelerini sağlar. IT projelerinde hedef ve kapsamın belirlenmesi, proje yönetimi uygulamalarına doğru stratejik yaklaşımla kurumsal kimlik kazandırma, kaynak, zaman, risk, talep, servis geçiş yönetimi, değişiklik yönetimi gibi ilgili bilgiler vermeyi hedefler.

Yöneticiler için Proje Yönetimi

Mevcut proje yönetimi eğitimlerimizde aktarılanın yanı sıra Proje yönetimi başarı kriterleri, süreç grupları, proje rol ve sorumluluk dağılımları gibi kırılımlarımızın detaylı bakış açısıyla irdelendiği eğitim programıdır.

Projelerde Etkili İletişim ve Paydaş İlişkileri Yönetimi

Projelerde Etkili İletişim ve Paydaş Yönetimi; işletme performansını etkileyen ve paydaş yönetiminin başarı yolunda hem bir amaç hem de bir araç olabileceğine dair yolları gösteren bir eğitim içeriğine sahiptir.

İleri Düzey Proje Yönetimi ve Uygulamaları

Başarıyla bitirilen projeler şirket yatırımlarının geriye dönüşünü en çabuk ve en çok sağlayan işlerdir. Şirketlerin ve şirket yöneticilerinin en çok önem vermesi gereken konulardan biri de projelerin nasıl başarıyla yönetilebileceğidir. Bu eğitim programında en başarılı uygulanmış proje örneklerinden yola çıkarak projelerin nasıl şirketlere katkı sağlayabileceğinin ortak yönleri tartışılacaktır. Proje yönetimindeki en son gelişmeler, uygulamaya dönük olarak açıklanacaktır.

PMP Eğitimi

Eğitimde aktarılan yöntem ve standartlar proje yönetim metodolojisine uygundur. Eğitimde yapılan  uygulama ve tartışmalarla katılımcılar proje yönetimi kavramlarını kendi projelerinde uygulayabileceklerdir.

PMP Eğitimi ile;

 • Proje Yönetimi prensip ve teknikleri
 • Projelerde kritik rol tanımları 
 • Projelerde doğru stratejileri belirleme
 • Esnek, etkin ve tekrarlanabilir metod oluşturma 
 • Pratik, kullanılabilir proje planlarını geliştirme 
 • Kritik yol analizi, süre ve maliyet tahminleme  yöntemleri,  değişiklik kontrol  prosedürleri uygulaları gerçekleştirilmektedir.
 • Ayrıca Teknik ve teknik olmayan proje riskleri değerlendirilecektir.

Proje Dokümantasyonu Eğitimi

Bu eğitimin amacı, kurumda Proje Yönetimi sürecinde kullanılan veya kullanılması önerilen dokümantasyon hakkında örneklerle bilgi aktarımıdır. Profesyonel anlamda kullanılan doküman şablonları üzerinden ortak bir dilin oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje Yönetiminde Liderlik ve Stratejik Planlama

Eğitim içeriğimizde;

 • Stratejinin Tanımı ve Önemi,
 • Stratejik Planlamanın Yönetimsel süreci
 • İşletmenin Dış Çevresinin Analizi,
 • İşletmenin Kaynaklarının ve Rekabetçi Yapısının Analizi
 • 5 Temel Rekabetçi Strateji,
 • Rekabetçi strateji Dışındaki diğer Stratejik Seçenekler
 • Yabancı Pazarlarda Rekabet Stratejileri,
 • Endüstrinin ve İşletmenin spesifik durumlarına göre stratejinin özelleştirilmesi,
 • Strateji, Etik ve Toplumsal Sorumluluk,
 • işletmedeki Kaynakların ve yeterliliklerin stratejiyi destekleyecek şekilde güçlendirilmesi,
 • Stratejiyi güçlendirmek için işletme İş Süreçlerinin Yönetimi,
 • Doğru Strateji Uygulaması için işletme Kültürü ve Liderlik anlatılmaktadır.

IT Proje Risk Yönetimi

Bilişim teknolojileri projeleri, her zaman yeni teknoloji sorunlarını da beraberinde getirmekte ve öngörülmediği takdirde büyük ölçekli kayıplar içerebilmektedir. Bu eğitimimizde yeni ve bilinmeyen benzersiz riskler karşısında izlenecek adımlar kapsamlı ve kanıtlanmış yöntemlerle anlatılmaktadır.

Proje Ofisi ve Metodolojisi Geliştirme

Günümüzde Proje ofisleri, kaynak ve zaman kullanımını minimize etmek amacıyla kurulmaya başlanmıştır. Eğitim içeriğimizi; Projelerde kıt kaynaklarla başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken yollar ve bu yolların doğru bir şekilde hayata geçirilmesi ile ilgili anlatım ve vaka çalışmaları oluşturmaktadır.

Proje Yönetimi Eğitimleri

Proje Yönetimi metodolojisinin, bilgi ve süreçlerinin ayrıntılı biçimde irdelendiği bir eğitim programıdır. Temel Proje Yönetim Terminolojisi, Genel Kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi gibi içerikler eğitim programının içeriğini oluşturmaktadır.

Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, örnekleri uygulama imkanına sahip olacaklardır.

Proje Yönetimi Gün Saat
MS Project Professional Eğitimi 3 18 Saat
MS Project Server Eğitimi 2 12 Saat
MS Project Server ile Internet/Intranet Üzerinden Proje Yönetimi Uygulamaları 2 12 Saat
Project Management Fundamentals (PMI uyumlu) 3 18 Saat
IT Project Risk Management (PMI Uyumlu) 3 18 Saat
Principles of Business Analysis 3 18 Saat
PRINCE Foundation & Practitioner 5 30 Saat

Eğitim Talep Formu

Blog Yazılarımız

Mart 2018