Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi

Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi ile birlikte, Blockchain uygulama geliştirme dünyasına girerek, sektörün en gelişmiş Blockchain platformlarından biri olan Ethereum’un programlama dili Solidity’i derinlemesine öğrenip, bu dil ile DApps uygulamaları geliştirmeyi ve çevre teknolojilerini derinlemesine inceleyeceğiz.

Eğitim süresi: 3 gün 18 saat

Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi Depar Akademi

Blockchain Application Development with Ethereum Eğitim İçeriği

 • Blockchain Nedir?
 • Blockchain Kullanım Alanlarına Göre İncelemek
 • Ethereum Nedir?
 • Ethereum Mimari ve Araçlarına Derinlemesine Bakış
 • Akıllı Kontratlara Genel Bakış
 • EVM : The Ethereum Virtual Machine
 • Visual Studio Code
 • Node.js
 • Truffle Framework
 • Solidity Derleyici Kurulumu
 • Ethereum İstemci Kurulumu
 • Güvenlik ve Cüzdan Kavramlarına Genel Bakış
 • MetaMask Kurulum ve Konfigürasyonu
 • Gas Price ve Gas Limit Kavramlarını Anlamak
 • Ethereum Ağı Üzerinde Blockchain Transaction’larını İzlemek
 • Online ve Offline Cüzdan Kavramlarını Anlamak
 • Hyperledger
  • Fabric
  • Sawtooth
  • Composer
 • Microsoft Coco Framework
 • R3 Corda Blockchain
 • JP Morgan Quorum
 • Guardtime ve Stratumn
 • Solidity Programlama Dili Mimarisine Genel Bakış
 • Değişkenler
 • Veri Tipleri
 • Operatörler
 • Akış Kontrolü
 • Döngüler
 • Diziler
 • Fonksiyonlar
 • Struct’lar
 • Mappings & Enums
 • Interfacing
 • Constructor
 • Contract Inheritance
 • Multi Inheritance
 • Abstract Contract
 • Modifiers
 • Events
 • Demo : Uygulamalar
 • React Uygulaması Geliştirmek
 • Ağa Bağlı Uygulamada JavaScript Promise’ler
 • Ethereum Ağında web3.js Kullanımı
 • Kullanıcı Arayüzünde JavaScript Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Demo : Uygulamalar
 • Contract Self Destruction Pattern
 • Factory Contract Pattern
 • Name Registry Pattern
 • Mapping Iterator Pattern
 • Demo
 • Blockchain Uygulamalarında Güvenliğe Genel Bakış
 • Web3
 • Solidity ile Token Üretmek
  • ERC-20 Token Üretmek
  • Token Güvenliği : ERC-223
  • ERC-20 Token Kontraktı Yayınlamak
 • Ethereum Network İstemcileri
  •  Geth
  • Nethereum
 • Geth : The Ethereum Go Client
 • Geth Client Konfigürasyonu
 • Ethereum Client JavaScript Console
 • Geth CLI
  • JavaScript Management API’ye Genel Bakış
  • JavaScript API – Admin
  • JavaScript API – Personal
  • JavaScript API – Miner
  • JavaScript API – Nonces / txpool
  • JavaScript API – Debug
 • Geth JavaScript Management API
 • Demo : Uygulamalar
 • Unit Test vs. Integration Test
 • Uygulamalar İçin Test Stratejileri
 • Solidity ile Unit Test Oluşturmak
 • JavaScript ile Entegrasyon Testi Oluşturmak
 • Testleri Çalıştırmak
 • Akıllı Kontratları Ethereum Ağında Yayınlamak
 • Test Ağını Kullanarak Ether Elde Etmek
 • UI Uygulamasını AWS’de Yayınlamak