IIBA® Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Yönetimi Eğitimi

Eğitim, temel talep toplama yöntemleri, iş analizi dokümanı oluşturma incelikleri ve değişim talepleri ile başlayarak; proje yönetiminde kapsamın tanımlanması, kapsam kaymalarının önüne geçilmesi konularında hem teorik hem de gerçek hayattaki karşılıklarını aktaran önemli bir eğitimdir.

Eğitim süresi 3 gündür. Kurumsal ihtiyaçlara göre eğitimin içeriği ve süresi güncellenebilir.

 • Projelerde İş Analizi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesi,
 • Proje Gereksinimlerinin etkin bir şekilde toplanması,
 • Açık, Öz ve Proje ihtiyaçlarına uygun İş Gereksinim dokümanlarının hazırlanması,
 • Kısıtlı Proje kaynaklarının verimli yönetilmesi,
 • Projelerde kapsam kaymalarının önüne geçilmesi,
 • Analizlerin doğru bir şekilde yapılması ve gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması,
 • Projelerde analizlerin uzamasının ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests) önüne geçilmesi,
 • Proje analiz dokümanlarının uluslararası standartlara göre hazırlanması,
 • Proje analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi,
 • Analiz, Tasarım, Kodlama, Test ve Konfigurasyon Yönetimi süreçlerinin iteratif ve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu,
 • Projelerde gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi
 • İş Analistleri,
 • Sistem Analistleri,
 • Süreç Analistleri,
 • Süreç Yöneticileri,
 • Proje Yöneticileri,
 • Takım Liderleri / Yöneticileri,
 • Kurumsal Mimarlar,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler,
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler,
 • Bilgi Teknolojileri Yöneticileri

İş Analistliğine merak eden, projelerde kapsam yönetimi konusunda çalışan herkes bu eğitime katılabilir. Herhangi bir ön gereksinim yoktur.

iiba uluslararası gereksinim tanımlama ve kapsam yönetimi eğitimi Depar Akademi

IIBA Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Yönetimi Eğitim İçeriği

 • Kavramlar
 • Gereksinim Yönetimi & Süreçler
 • Problem Analizi
 • Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri: Use Case, User Story, Business Rules Analysis, Prototyping
 • Beyin Fırtınası, İzlenebilirlik Matrisi, Odak Grup Çalışmaları, Etki Analizi, Gereksinim Çalıştayları
 • Gereksinim Dokümantasyon Yönetimi
 • Örnek Vaka Uygulaması
 • Kapsam Tanımı ve Kapsam Yönetim Planı İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • Paydaş Analizi ve Paydaş Yönetim Planı
 • Gereksinim Yönetim Planı
 • Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması
 • Kapsam Yönetim Planının İçeriği
 • Kapsam Yönetim Planı Ve Proje Yönetim Planı İlişkisi
 • PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanlarının Karşılaştırması
 • Paydaşların Yönetilmesi
 • Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması
 • Örnek Gereksinim Yönetim Planı Hazırlanması
 • İKY’nin Projedeki Önemi
 • İKY Hazırlama Yaklaşımları
 • Örnek İKY Hazırlanması
 • İKY Sözlüğü
 • Örnek İKY Sözlüğü
 • Araç ve Teknikler
  • Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML)
  • Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma
  • Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma
 • Örnek Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması
 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması
 • İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması
 • Agile Projelerde Gereksinim Yönetimi
 • Gereksinim Tanımlama Yaklaşımı
 • İş Analistinin Agile Projelerde Rolü
 • Gereksinim Dokümantasyonu
 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi
 • Konfigürasyon Yönetimi Nedir ?
 • Gereksinim Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi
 • Değişiklik yönetim Nedir?
 • Değişiklik Yönetim Süreci Tanımlaması
 • Proje Kapsamının Onaylanması
 • Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri