ITIL Eğitimleri Depar Akademi

ITIL

ITIL uluslararası bir BT hizmet yönetim çerçevesidir. 5 evre ve 26 sürecin anlatıldığı; Doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanması, minimum risk ile hayata geçirilmesi ve mümkün olduğu kadar yüksek verimlilikle çalıştırılması esaslarına dayanan; bu şartlar sağlandıktan sonra ise servislerin sürekli olarak iyileştirilmesini öngören endüstriyel bir “bestpractice” ( en iyi uygulamalar ) kütüphanesidir.

1.ITIL Foundation v4

Bu eğitim ile, ITIL’e giriş yaparak, BT iş entegrasyonu, maliyet düşürme ve arttırılmış verimlilik için entegre yapılara giriş yapabilirsiniz. Bununla birlikte, ITIL’in temel kavramlarını, tanımlarını,Anahtar metrikler, yönetim raporlaması ve hedeflerini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

2.ITILv4 Continual Service Improvement

Eğitim içerisinde, Sürekli Hizmet İyileştirme Yaklaşımı nasıl kullanılabileceğini, Yedi Adım İyileştirme Sürecinin Temel Faaliyetlerini, Kritik başarı faktör ve risklerini nasıl belirleneceğini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

3.ITILv4 Service Operation

Bu eğitim ile Hizmet operasyonuna girişleri, servis işlem süreçlerini, Hizmet operasyon ilkelerini, Teknoloji ile ilgili düşünceleri, Ortak hizmet operasyon faaliyetlerini anlayabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

4.ITILv4 Service Strategy

ITIL işlemlerini yönetmeye yönelik stratejik bir yaklaşıma taşımak için gereken süreçler ve işlevlere pratik bir yaklaşımı anlayabilirsiniz. Ek olarak, BT yönetimini etkileyen dinamikleri, Dış pazarların, müşteri gereksinimlerinin ve sürekli hizmet iyileştirmenin Hizmet Stratejisine etkilerini, Hizmet bazlı maliyetlendirme ve geri kazanımın stratejik faydaları gibi önemli hususlar üzerine yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

5.ITILv4 Service Design

ITIL Service Design, stratejik hedefleri değer odaklı BT hizmet portföylerine dönüştürmek için ihtiyaç duyulan insan, süreç, teknoloji ve yönetimle ilgili bütüncül tasarım gereksinimlerine ihtiyaç duyulan bilgiyi sizlere sağlayabilir. İşletme değeri ve hizmet tasarımı arasındaki ilişkileri, dengeli hizmet tasarımı ilkeleri (işlevsellik, kaynaklar, zamanlama) gibi konular üzerinde yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

6.ITILv4 Service Transition

Eğitim içerisinde, Servis Yaşam Döngüsünün Servis Geçiş aşaması ile ilgili genel kavramları, faaliyetleri, politikaları ve yöntemleri dahil önemli bilgileri öğrenebilirsiniz.Ek olarak, değişikliklerle ilgili karmaşıklığı yönetebilir ve İnovasyonu mümkün kılarken istenmeyen sonuçları önlemeyi de sağlayabilirsiniz.

Eğitim 3 gün 18 saattir.

7.ITILv4 Managing Across The Lifecycle

Bu eğitim ile, Hizmet yaşam döngüsünün temel kavramlarını, iletişim ve paydaş yönetimini, Servis yönetimi süreçlerini, servisleri yaşam döngüsü boyunca entegre edebilmeyi öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

8.ITILv4 Expert Bootcamp-Lifecycle

Bu eğitim ile, ITIL’in merkezinde servis yaşam döngüsünü anlayabilirsiniz.Bunun ile birlikte, Teknolojinin Hizmet Yaşam Döngüsünü nasıl sağladığını, Yaşam Döngüsü işlemlerinin her birinde kullanılan faaliyetleri, yöntemleri ve işlevleri anlayabilirsiniz.

Eğitim 8 gün 48 saattir.

9.ITIL Operational Support & Analysis

Bu eğitimde, ITIL hizmet yaşam döngüsünün pratik yönleri ile hizmetlerin desteklenmesi ve hizmet sunumunun analizi ile ilgili süreçlerini öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

10.ITIL Service Offerings & Agreements

Eğitim içerisinde, BT Hizmetleri için strateji yönetimi, iş ilişkileri yönetimi, finansal yönetim, talep yönetimi ve hizmet portföyü yönetimi gibi konularda yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

11.ITIL Release Control & Validation

Yayın, Kontrol ve Doğrulamanın Önemi, Control ve Validation’daki tüm işlemler diğer Servis Yaşam Döngüsü İşlemleriyle nasıl etkileşime girebileceğini öğrenebilirsiniz. Ek olarak, hizmetlerin release edilmesi, Kontrolü, Doğrulanması ve hizmet sunumu ile ilgili işlemlerde yetkinlik kazanabilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.

12.ITIL Planning, Protection & Optimisation

Eğitim içerisinde, hizmet yönetimi hakkında yaşam döngüsünü planlama, koruma ve optimizasyon aşamasında ki süreç ve faaliyetlerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Eğitim 5 gün 30 saattir.