İnsan Kaynakları Eğitimleri

Depar Akademi olarak, Bilişim ve Kurumsal Gelişim programları alanında iz bırakan, bu kapsamda da insan kaynakları eğitimleri de sunan bir kurumuz. Tüm eğitmenlerimiz ve teknik kadromuzla birlikte tamamen güncel içerik ve son teknolojilerle kaliteli eğitime odaklanıyoruz.

İnsan Kaynakları eğitimlerimizin gün, saat ve detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

İnsan Kaynağı Bulma, Seçme ve Yerleştirme

İnsan Kaynağı Bulma, Seçme ve yerleştirme eğitimi; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farkları, insan kaynakları fonksiyonlarının rollerini, işletme yapılanmasındaki yerini, iş gücü planlamasını, seçme ve yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat tekniklerini, iş değerlemesi ve ücret yönetimi konularını öğretmeyi hedeflemektedir.

Performans Değerlendirme Sisteminin Kurulması

Şirketlerde en önemli konulardan birisi de çalışanların performanslarının adil ve şirkete katkının ödüllendirildiği bir sistemle değerlendirilmesidir. Performans Yönetim sisteminin iyi kurulması çalışanların şirkete bağlılığını artırır ve performanslarına özen göstermelerini teşvik eder. Bu eğitimde somut ölçülere dayanan bir Performans sisteminin nasıl kurulabileceğine ilişkin yöntemler gösterilecektir.

Çalışanların Performanslarını Geliştirme

Performans yönetimi araçları ve yönetici gözlemleriyle personel performanslarını olumlu yönde geliştirme süreçlerinin aktarıldığı içeren eğitimimizdir.

İş Hukuku Bilgilendirmesi

Bu eğitimde, çalışma hayatında her daim gündemde olan iş hukuku konularının, bu konulara ilişkin zamanla gelişen uygulamalar da göz önünde bulundurularak ele alınması ve özellikle son dönemdeki mevzuat değişiklikleri ile öne çıkan iş hukuku konularını birlikte değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

İş Sözleşmelerinin Çeşitleri ve Sona Erdirme Uygulamaları

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketlerin; iş sözleşmeleri ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (Sosyal Güvenlik ve İş Kanunu)

Bu eğitimde; 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun işverene getirdiği yükümlülükler, son dönemde yayınlanan mevzuat ve yönetmelikler, SGK’ ya işverenlerce yapılan tüm bildirimler, idari para cezaları ve teşvikler hakkında, işe iade mahkeme ve bildirimlerin süreçleri hakkında tüm merak edilenler hedeflenmektedir.

Etkin Mülakat Yönetimi

Bu eğitimde etkin bir mülakat yapmak için gereken temel bilgiler aktarılacaktır. Eğitim programında mülakat teknikleri uygulamalı olarak gösterilecektir.
İş görüşmesinin temel amacı ağırlıklı olarak üç ana sorunun yanıtını aramaktır. Aday bu işi yapabilir mi? Aday bu işi yapacak mı? Aday diğer başvuran adaylara oranla bu işi daha iyi yapabilir mi? Bu soruların yanıtını ancak görüşülen her adayı doğru değerlendirebildiğimizde verebiliriz.

Değerlendirme için ilk şart ölçüt oluşturmaktır. Ölçütümüz her iş tanımının gerektirdiği yetkinlikleri saptamakla başlar. Yetkinlikler, kişilik, yetenek, ilgi, motivasyon gibi özellikleri içeren ve gözlenebilen davranışlar grubudur. Bu davranışlar grubunu doğru değerlendirebilmek için bilgi ve becerilerimizi geliştirmemiz gerekir.

Bu eğitimin amacı interaktif katılımı sağlayarak, vaka çalışmaları yaparak, katılımcılara bu becerileri kazandırabilmektir.

Verimlilik, Motivasyon ve Performans Değerlendirme

Bu eğitimde motivasyonun iş yaşamındaki önemi, motivasyonu etkileyen faktörlerin nasıl bulunacağı ve yüksek motivasyonun sürekliliği için hangi yöntemlerin kullanılabileceği aktarılacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Bu eğitimde çalışma yaşamına ilişkin İşçi Sağlığı ve Güvenliği temel konuları, Avrupa Birliği normları çerçevesinde düzenlenen yönetmeliklerle getirilen yükümlülükler, yeni düzenlemeler ve şirketlerde yönetici konumunda çalışanların işçi çalıştırırken dikkat etmesi gereken konular aktarılacaktır.