IIBA® Uluslararası Gereksinim Tanımlama ve Kapsam Yönetimi Eğitimi

Hedef

Eğitim, temel talep toplama yöntemleri, iş analizi dokümanı oluşturma incelikleri ve değişim talepleri ile başlayarak; proje yönetiminde kapsamın tanımlanması, kapsam kaymalarının önüne geçilmesi konularında hem teorik hem de gerçek hayattaki karşılıklarını aktaran önemli bir eğitimdir.

Neler Öğreneceksiniz

 • Projelerde İş Analizi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesi,
 • Proje Gereksinimlerinin etkin bir şekilde toplanması,
 • Açık, Öz ve Proje ihtiyaçlarına uygun İş Gereksinim dokümanlarının hazırlanması,
 • Kısıtlı Proje kaynaklarının verimli yönetilmesi,
 • Projelerde kapsam kaymalarının önüne geçilmesi,
 • Analizlerin doğru bir şekilde yapılması ve gereksinim onay döngüsünün (sign-off cycle) kısaltılması,
 • Projelerde analizlerin uzamasının ve yanlış / eksik analiz kaynaklı değişiklik taleplerinin (Change Requests) önüne geçilmesi,
 • Proje analiz dokümanlarının uluslararası standartlara göre hazırlanması,
 • Proje analiz dokümanlarının diyagramlarla desteklenerek analistler, iş birimleri ve yazılımcılarca daha anlaşılabilir hale getirilmesi,
 • Analiz, Tasarım, Kodlama, Test ve Konfigurasyon Yönetimi süreçlerinin iteratif ve uçtan uca bir gereksinim yönetim süreciyle entegrasyonu,
 • Projelerde gereksinim değişiklik yönetiminin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi ve Etki Analizleri ile beklenmedik hataların ortaya çıkmasının engellenmesi

Kimler Öğrenmeli?

 • İş Analistleri,
 • Sistem Analistleri,
 • Süreç Analistleri,
 • Süreç Yöneticileri,
 • Proje Yöneticileri,
 • Takım Liderleri / Yöneticileri,
 • Kurumsal Mimarlar,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler,
 • İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler,
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler,
 • Bilgi Teknolojileri Yöneticileri

Katılımcıların Bilmesi Gerekenler ?

İş Analistliğine merak eden, projelerde kapsam yönetimi konusunda çalışan herkes bu eğitime katılabilir. Herhangi bir ön gereksinim yoktur.

Süre

3 gündür. Kurumsal ihtiyaçlara göre eğitimin içeriği ve süresi güncellenebilir.

Bölüm 1 –Gereksinim Mühendisliği Kavramları

 • Kavramlar

 • Gereksinim Yönetimi & Süreçler

 • Problem Analizi

 • Gereksinim Ortaya Çıkarma Teknikleri: Use Case, User Story, Business Rules Analysis, Prototyping

 • Beyin Fırtınası, İzlenebilirlik Matrisi, Odak Grup Çalışmaları, Etki Analizi, Gereksinim Çalıştayları

 • Gereksinim Dokümantasyon Yönetimi

 • Örnek Vaka Uygulaması

Bölüm 2 –Proje Kapsam Yönetimi

 • Kapsam Tanımı ve Kapsam Yönetim Planı İçeriği

 • Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi

 • Paydaş Analizi ve Paydaş Yönetim Planı

 • Gereksinim Yönetim Planı

 • Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması

 • Kapsam Yönetim Planının İçeriği

 • Kapsam Yönetim Planı Ve Proje Yönetim Planı İlişkisi

 • PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanlarının Karşılaştırması

 • Paydaşların Yönetilmesi

 • Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması

 • Örnek Gereksinim Yönetim Planı Hazırlanması

Bölüm 3 –İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması

 • İKY’nin Projedeki Önemi

 • İKY Hazırlama Yaklaşımları

 • Örnek İKY Hazırlanması

 • İKY Sözlüğü

 • Örnek İKY Sözlüğü

Bölüm 4 –Gereksinimlerin Belirlenmesi

 • Araç ve Teknikler

  • Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML)
  • Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma
  • Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma
 • Örnek Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması

 • Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması

 • İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması

Bölüm 5 –Agile Projelerde Gereksinim Yönetimi

 • Agile Projelerde Gereksinim Yönetimi

 • Gereksinim Tanımlama Yaklaşımı

 • İş Analistinin Agile Projelerde Rolü

 • Gereksinim Dokümantasyonu

Bölüm 6 –Değişiklik Yönetimi

 • Gereksinimlerin Belirlenmesi ve Modellenmesi

 • Konfigürasyon Yönetimi Nedir ?

 • Gereksinim Yönetiminde Konfigürasyon Yönetimi

 • Değişiklik yönetim Nedir?

 • Değişiklik Yönetim Süreci Tanımlaması

Bölüm 7-Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması

 • Proje Kapsamının Onaylanması

 • Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

Bölüm 8-Çözümün Onaylanması

 • Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri