Genel Yönetim Eğitimleri

Depar Akademi olarak, Bilişim ve Kurumsal Gelişim programları alanında iz bırakan ve bu doğrultuda genel yönetim eğitimleri de sunan bir kurumuz. Tüm eğitmenlerimiz ve teknik kadromuzla birlikte tamamen güncel içerik ve son teknolojilerle kaliteli eğitime odaklanıyoruz.

Genel Yönetim eğitimlerimizin gün, saat ve detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Yönetim Becerileri Geliştirme

Yöneticiler ve Yönetici Adaylarının şirket çalışmalarında büyük resmi görebilme ancak küçük resim üzerinde yorumlama yetkinliklerini geliştirme eğitimidir.

Değişim ve Yenilik Yönetimi

Şirket içerisindeki yapıda ya da, şirket bünyesindeki iş süreçlerinde (teknoloji, yönetim, organizasyon yapıları, vs.) yaşanabilecek değişim ve dönüşüm adımlarında, şirket bünyesindeki tüm çalışanların bu değişim adımlarına hazırlıklı olması ve bu adımlara pozitif yönden bakabilmeleri gerekmektedir. Katılımcılara, değişim sürecinin iş süreçlerindeki negatif baskılarının minimize edilmesi ve pozitif olarak kullanılması ile ilgili teknikler bu eğitimde sunulacaktır.

Eğitimin Faydaları

İş yerlerinde dönüşüm ve değişim sürçlerinde yaşanan sorunları tanıyıp, bu süreci etkin ve pozitif şekilde değerlendirebileceksiniz. Değişim sürecindeki oluşan direnç ve stresi aşmada gerekli stratejik planlamayı yapabilme ve uygulayabilme teknikleri öğreneceksiniz.

Liderlik & Duygusal Zeka ve Ekip Yönetimi

Liderlik eğitimin içeriğinde; Yöneticilerin liderlik yeteneklerinin farkına varması ve bu yeteneklerinin kişisel güç ve etkinliklerini geliştirerek, sahip oldukları bilgi ve becerileriyle iş ve insan ilişkilerine yönelik tutumlarını olumlu yönde pekiştirerek daha başarılı sonuçlar almalarını sağlamak amaçlanmaktadır.
Duygusal Zeka ve Ekip Yönetimi içeriğinde ise; Kurumlarda başarıyı etkileyen en önemli unsur olarak birlikte çalışmanın zorluklarını yenmek ve bir takım olabilmenin avantajlarını ve yöntemlerini katılımcılara aktarmak hedeflenmektedir.

Eğitimin Faydaları

  • Yüksek performanslı ekibin özelliklerini öğrenerek ekip anlayışlarını geliştireceksiniz
  • Ekip oluşturmanın aşamalarını ve ekip üyelerinin rollerini göreceksiniz
  • Ekip içindeki iletişim ve karar alma sürecini uygulayabileceksiniz
  • Ekip çalışmasında liderin rolünü, önemini ve durumsal davranışlarını anlayacaksınız
  • Çatışma ve çözüm yolları ile insan ilişkilerinin geliştirilmesi konularında etkin bir rol oynayabileceksiniz.

Sözleşme Yönetimi

Her yöneticinin hukukçu olmasa da işiyle ilgili yaptığı sözleşmelerde dikkat etmesi, kontrolü ve yönlendirmesi gereken hususların anlatılacağı bu eğitimde ayrıca verilen tekliflerin hangi unsurları içermesi gerektiği, teklif ve sözleşme arasındaki ilişkiler, sözleşme ve teklif yönetimindeki önemli konular aktarılacaktır. Bu eğitimde örnek sözleşme ve teklifler üzerinde pratik çalışma da yapılacaktır.

Sözleşme Yönetimi Eğitiminde; Sözleşmelerin tedarikçi yönetimindeki önemini sözleşme örnekleri gösterilmektedir. Sözleşme Yönetim Sistemi kurmanın önemini ve iş sonuçlarına katkısı da eğitimin ana konularından birini oluşturmaktadır.

Yöneticilikte Geri Bildirim ve Görüşme Becerisi

Bir organizasyonda verimli ve etkin bir yönetici olmanın en önemli unsurlarından biri de çalışanlarınızın verimi düşüren sorunları keşfederek önleyici tedbirler almak ve işe bağlılıklarını artırmaktır. Bu eğitim bireylerin iş yaşamında gereksinim duyduğu geribildirimleri doğru yöntemlerle aktararak gelişimi kolaylaştıran yöneticiler için hazırlanmıştır.