Finans ve Muhasebe Eğitimleri

Depar Akademi olarak, Bilişim ve Kurumsal Gelişim programları alanında iz bırakan ve bu doğrultuda Finans ve Muhasebe eğitimleri de sunan bir kurumuz. Tüm eğitmenlerimiz ve teknik kadromuzla birlikte tamamen güncel içerik ve son teknolojilerle kaliteli eğitime odaklanıyoruz.

Finans ve muhasebe eğitimlerimizle ilgili gün, saat ve detaylı açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Finans Yönetimi

Bu eğitimde kolay izlenebilir şekilde Finans Yönetiminin Temelleri aktarılacaktır. Finansal rakamların şirket amaçlarına ulaşma açısından önemini öğretmeyi hedeflemektedir.

Bütçe Hazırlama Planlama İzleme – Finansal Tablolar Analizi

Bu eğitimde Bütçe Yönetiminin temelleri öğretilecektir. Gelir/Gider bütçesi hazırlama yöntemleri, Nakit Bütçesi ve Yatırım bütçeleri de örneklerle gösterilecektir. Yapılan bütçenin izlenme ve kontrol yöntemleri ile bütçenin performans ölçümü olarak nasıl kullanılabileceği aktarılacaktır.

Finansal Analiz ve Finansal Karar Alma

Finansal bilgi sisteminin çıktıları ve finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmelerde finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Mali Analiz Teknikleri – Finansal Tabloların Okunması

Başta Reel sektör ve Kobi kuruluşları olmak üzere tüm kuruluşların üst yönetimine esas Yetkililerin Yönetime mali açıdan bakış çerçevesinde işletmenin mali yapısının ortaya gerçek anlamda çıkartılması, muhtelif mali tabloların yorumlanması ve bu yorumlara göre tedbir alınması bilgilerini içermektedir. Firmanın geleceğini planlamak için mevcut mali yapının sağlıklı bilinmesine, yorumlanmasına ve raporlanmasına bağlıdır.