Çocuklar için Kodlama2018-08-10T11:07:34+03:00

Çocuklar için Kodlama Eğitimi

Çocuklar için Kodlama Eğitiminin amacı öncelikle herkesi programcı yapmak değildir. Bilgi ve İletişim teknolojileri alanında çalışacak birçok kişiye ihtiyaç duyulduğu bir gerçek olsa da “Kodlama” eğitimi ile anlatılmaya çalışan bunun ötesinde bir şeydir ve öncelikli amacı yalnızca yazılım mühendisi yetiştirmek değildir.

Çocuklar için Kodlama Eğitimi, çocukların algoritmik düşünce sistemlerini nasıl geliştireceklerini öğreterek; problem üreten değil, problem çözen bir neslin gelişmesini sağlamak ve teknolojiyi sadece kullanan değil üreten bir nesil oluşturarak, geleceği şekillendirmesine katkı sağlamaktadır.

Blok Tabanlı Programlama

Bilgisayar programlama dilleri bir yabancı dil gibi öğrenilmesi zaman alan ve ilk bakışta karmaşık dillerdir. Bu dillerin daha kolay öğrenilmesini ve yaratıcı şekilde kullanımı desteklemek amacıyla çeşitli blok tabanlı
programlama araçları geliştirilmiştir.Blok tabanlı programlama araçları belirli bir program dilinde kullanılan
komutu işlevini anlatan bloklara çevirmektedir. Bu şekilde iletişimkolaylaşır.

Kod blokları legolara benzer, içe içe geçer arka arka sıralanır ve programınızın istediğiniz şeyleri yapmasını sağlarlar. Bir karakterin yürümesini ya da konuşmasını, müzik çalmasını, harflerin canlanmasını vs….Bunlar arasında en yaygın olanları Google Blockly ve Scratch Programlarıdır. Biz derslerimizde çevrimdışı olarak da rahatlıkla kullanabildiğimiz Scratch Programını kullanacağız.

Kazanımları :

 •          Neden-Sonuç İlişkisi Kurma
 •          Analitik ve Tasarım Odaklı Düşünce Gelişimi
 •          Grup Çalışması
 •          Hayal Kurma Gelişimi
 •          İletişim ve Dil Becerileri Gelişimi
 •          Stratejik Düşünce Gelişimi
 •          Problem Çözme Yeteneği Gelişimi

Eğitim Talep Formu

Çocuklar için Kodlama

Eğitimin İçeriği :

 • Bilgisayar Nedir?
 • Bilgisayar Nasıl Çalışır?
 • Bilgisayar Gibi Düşünmek
 • Bilgisayara Komut Vermek ve Programlamak
 • Kodlama & Algoritma Nedir?
 • Kodlama & Algoritma İlişkisi Nasıldır?
 • Neden Kod Yazmalı
 • Blog Programlama Nedir?
 • CodeOrg & Google Blockly & Monkey
 • CodeOrg da Verilen Görevleri Tamamlamak
 • Görevler Sonucu Ortaya Çıkan Projeleri Paylaşmak
 • Scratch Nedir?
 • Tamamlanmış Örnek Uygulamalar
 • Scratch Proje ve Dosya Yapısı Nasıldır
 • Scratch Sahne Yapısı
 • Karakterlerle Çalışmak
 • Bloklarla Çalışmak
 • Seslerle Çalışmak
 • Basit Uygulamalar Hazırlama ve Paylaşma
 • Akış şemaları
 • Hareket ve Ses Ekleme
 • Döngüler
 • Koşul Yapıları
 • Değişkenler
 • Yön Tuşlarının Kullanımı
 • Örnek Uygulamalar Yapılması

Çocuklar için Arduino Eğitimi

EĞİTİMDE ÖĞRENECEKLERİNİZ

 •  Arduino Nedir ?
 •  Arduino ile Neler Yapılabilir ?
 •  Arduino Çeşitleri Nelerdir ?​
 •  Arduino’ya Başlangıç
 •  Arduino programının bilgisayara kurulumu
 •  Arduino kart programlama yöntemleri
 •  Kodlama programlarının doğru şekilde kullanımı
 •  Blok kodlama ile arduino kullanımı
 •  Scratch ile Arduino programlama
 •  Devre tablası Breadboard kullanımı
 •  İlk devremi kuruyorum
 •  İlk arduino kodumu yazıyorum
 •  Hataları giderme yöntemleri
 •  Monitöre veri aktarımı
 •  Temel Elektrik ve Elektronik bilgileri
 •  Elektronik, bir led yakmakla  başlar
 •  LED devresini oluşturma
 •  LED yakma programının kodlanması
 •  iki ve daha fazla ledi yakma, kontrol etme
 •  RGB LED nedir? Normal LED arasındaki farklar
 •  RGB LED ile gökkuşağı yapıyorum
 •  RGB LED devresinin değişik şekillerde programlanması
 •  Dirençleri öğreniyorum
 •  Analog ve Dijital kontrol üniteleri
 •  Elektronik devrede Buton kullanımı
 •  Potansiyometre ile devre kontrolü
 •  Potonsiyometre ile değer okuma
 •  Buzzer kullanımı
 •  Buzzer ile müzik çalma
 •  Algılayıcı sensörlerin çevresel koşullara göre seçimi
 •  Sensörlerin matematiksel hesaplamaları
 •  Sensörler ile değer okuma
 •  Örnek uygulamalar
 •  Ultrasonik sensör kullanımı
 •  Mesafe algılama sensörü ile engel tanıma, değer okuma
 •  Temel Robot Çalışmaları
 •  Eezybot Arm Robotu Yapımı

EĞİTİMİN KAZANIMLARI :

 • Arduino kart, devre ve sensörleri tanımalarını sağlamak,
 • Elektronik konularına ilgi duymalarını sağlamak.
 • Proje çalışmaları ile yaratıcılıklarını geliştirmek.
 • Paylaşım ortamında iletişim becerilerini geliştirebilmelerini sağlamak,
 • Problem çözme becerilerini kullanarak akış diyagramları hazırlayabilmelerini sağlamak.
Çocuklar için Kodlama