Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi

Hedef

Blockchain Application Development with Ethereum Eğitimi ile birlikte, Blockchain uygulama geliştirme dünyasına girerek, sektörün en gelişmiş Blockchain platformlarından biri olan Ethereum’un programlama dili Solidity’i derinlemesine öğrenip, bu dil ile DApps uygulamaları geliştirmeyi ve çevre teknolojilerini derinlemesine inceleyeceğiz.

Süre

3 gün 18 saat

Go Programlama Dili Eğitimi Depar Akademi

Bölüm 1 – Blockchain’e Genel Bakış

 • Blockchain Nedir?

 • Blockchain Kullanım Alanlarına Göre İncelemek

 • Ethereum Nedir?

 • Ethereum Mimari ve Araçlarına Derinlemesine Bakış

 • Akıllı Kontratlara Genel Bakış

 • EVM : The Ethereum Virtual Machine

Bölüm 2 – Ethereum : Ortam Hazırlıkları

 • Visual Studio Code

 • Node.js

 • Truffle Framework

 • Solidity Derleyici Kurulumu

 • Ethereum İstemci Kurulumu

Bölüm 3 – Blockchain Cüzdanı

 • Güvenlik ve Cüzdan Kavramlarına Genel Bakış

 • MetaMask Kurulum ve Konfigürasyonu

 • Gas Price ve Gas Limit Kavramlarını Anlamak

 • Ethereum Ağı Üzerinde Blockchain Transaction’larını İzlemek

 • Online ve Offline Cüzdan Kavramlarını Anlamak

Bölüm 4 – Enterprise Blockchain Araçları

 • Hyperledger

  • Fabric
  • Sawtooth
  • Composer
 • Microsoft Coco Framework

 • R3 Corda Blockchain

 • JP Morgan Quorum

 • Guardtime ve Stratumn

Bölüm 5- Solidity Programlama Dili

 • Solidity Programlama Dili Mimarisine Genel Bakış

 • Değişkenler

 • Veri Tipleri

 • Operatörler

 • Akış Kontrolü

 • Döngüler

 • Diziler

 • Fonksiyonlar

 • Struct’lar

 • Mappings & Enums

 • Interfacing

 • Constructor

 • Contract Inheritance

 • Multi Inheritance

 • Abstract Contract

 • Modifiers

 • Events

 • Demo : Uygulamalar

Bölüm 6 – Kullanıcı Arayüzü Geliştirmek

 • React Uygulaması Geliştirmek

 • Ağa Bağlı Uygulamada JavaScript Promise’ler

 • Ethereum Ağında web3.js Kullanımı

 • Kullanıcı Arayüzünde JavaScript Fonksiyonlarının Kullanımı

 • Demo : Uygulamalar

Bölüm 7 – Kontrakt Tasarım Desenleri

 • Contract Self Destruction Pattern

 • Factory Contract Pattern

 • Name Registry Pattern

 • Mapping Iterator Pattern

 • Demo

Bölüm 8 – Güvenlik

 • Blockchain Uygulamalarında Güvenliğe Genel Bakış

 • Web3

 • Solidity ile Token Üretmek

  • ERC-20 Token Üretmek
  •  Token Güvenliği : ERC-223
  • ERC-20 Token Kontraktı Yayınlamak

Bölüm 9 – Ethereum İstemcileri

 • Ethereum Network İstemcileri

  •  Geth
  • Nethereum
 • Geth : The Ethereum Go Client

 • Geth Client Konfigürasyonu

 • Ethereum Client JavaScript Console

 • Geth CLI

  • JavaScript Management API’ye Genel Bakış
  • JavaScript API – Admin
  • JavaScript API – Personal
  • JavaScript API – Miner
  • JavaScript API – Nonces / txpool
  • JavaScript API – Debug
 • Geth JavaScript Management API

 • Demo : Uygulamalar

Bölüm 10 – Testing

 • Unit Test vs. Integration Test

 • Uygulamalar İçin Test Stratejileri

 • Solidity ile Unit Test Oluşturmak

 • JavaScript ile Entegrasyon Testi Oluşturmak

 • Testleri Çalıştırmak

Bölüm 11 – Blockchain Uygulamasını Blockchain Ağında Yayınlamak

 • Akıllı Kontratları Ethereum Ağında Yayınlamak

 • Test Ağını Kullanarak Ether Elde Etmek

 • UI Uygulamasını AWS’de Yayınlamak