Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimleri

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi; iş ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli BT hizmetlerinin tasarlanması, kurgulanması ve yönetilmesi anlamını taşır. BT hizmet yönetiminin; insan, süreç ve bilgi teknolojilerinin uygun karışımı ile BT hizmet sağlayıcısı tarafından yürütülmesi gerekir. (Bir firma içinde bulunan BT departmanı hizmet sağlayıcı, firmanın diğer tüm departmanları ise müşteri olarak anılmaktadır.) Kurumlara yönelik hazırladığımız bilgi teknolojileri hizmet yönetim eğitimi süre ve gün bilgilerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

ITSM Çerçeveleri ve Eğitimlerin Faydaları

Günümüzde en çok kabul gören ITSM ( BT hizmet yönetimi ) standartlarına örnek olarak; ITIL, CMMI ve COBIT gösterilebilir.

BT Hizmet yönetiminin işlevsel olması ve uygulanabilmesi için üst yönetimin, iş birimi yöneticilerinin, müşterilerin, son kullanıcıların, BT personellerinin ve Tedarikçilerin rolü son derece etkin ve önemlidir. Fakat herkesin bu bilinçle çalışmasını sağlayacak bir yapıyı kurgulamak ve oluşturmak zaman alsa da BT Hizmet yönetim süreçlerini organizasyonlarda işletmenin faydaları oldukça fazladır.

Bu faydalardan bazıları:

  • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu sayede doğru hizmet ve desteği sağlayabilmek.
  • BT faydalarının ve yeteneklerinin neler olduğunu ya da neler olabileceğini açıkça gözler önüne serebilmek.
  • Mevcut hizmetler konusunda daha sağlıklı ve bilgili bir yapıya dönüşmek. – Servis kalitesini yükselterek, kurumunuza olan güveni arttırmak.
  • Personel yeteneklerini doğru analiz ederek, verimliliği ve motivasyonu arttırmak.
  • BT yönetim ve işletme maliyetlerini düşürmek. – Aksaklıkların, sorunların ve sık tekrar eden problemlerin analizini yaparak önüne geçmek.
  • Hizmetlerinizin erişilebilirlik, hız ve güvenliğini arttırmak. – Yazılım & Donanım kaynaklarınızı daha etkin bir şekilde kullanmak.
  • BT çalışan memnuniyet oranlarınızı yükseltmek. – Gereksiz yapılan işlerin ve harcanan zamanın önüne geçerek, zamanınızı daha efektif kullanmak.
  • Geçmiş deneyimlerden bir öğrenme ve ders alma süreci oluşturmak.
  • Hizmet dağılımında yer alan personellerin, sorumluluk alanlarını çizmesine yardımcı olmaktır.
ITIL Gün Saat
ITIL Foundation v3 3 18 Saat
ITILv3 Continual Service Improvement 3 18 Saat
ITILv3 Service Operation 3 18 Saat
ITILv3 Service Strategy 3 18 Saat
ITILv3 Service Design 3 18 Saat
ITILv3 Service Transition 3 18 Saat
ITILv3 Managing Across The Lifecycle 5 30 Saat
ITILv3 Expert Bootcamp-Lifecycle 8 48 Saat
ITIL Operational Support & Analysis 5 30 Saat
ITIL Service Offerings & Agreements 5 30 Saat
ITIL Release Control & Validation 5 30 Saat
ITIL Planning, Protection & Optimisation 5 30 Saat
COBIT Gün Saat
COBIT Foundations 3 18 Saat
Implementing IT Governance using COBIT 2 12 Saat
Introduction to COBIT 5 1 6 Saat

İletişim Formu