Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimleri

Süreç Yönetimi Eğitimleri

Süreç Yönetimi uluslararası bir BT hizmet yönetim çerçevesidir. 5 evre ve 26 sürecin anlatıldığı; Doğru servislerin, doğru müşterilere, müşteri ihtiyaçları ..

Daha Fazla

COBIT Eğitimleri

Cobit bir süreç çerçevesi içinde en iyi uygulamaları bir araya getiren, yönetilebilir faaliyetleri mantıklı bir yapı doğrultusunda sunan bir çerçevedir. ..

Daha Fazla

CMMI Eğitimleri

Capability Maturity Model Integration Yazılım projeleri için bir süreç modeli olup, örgütlerin yazılım süreçlerinin (Yazılım planlama, geliştirme, ..

Daha Fazla

Proje Yönetimi Eğitimleri

Proje Yönetimi metodolojisinin, bilgi ve süreçlerinin ayrıntılı biçimde irdelendiği bir eğitim programıdır. Temel Proje Yönetim Terminolojisi, ..

Daha Fazla

İş Analizi Eğitimleri

İş Analizi, uluslararası kabul görmüş metodolojiler ile proje yönetim süreçlerini, standartları ve teknikleri ..

Daha Fazla

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi; iş ihtiyaçlarını karşılamak için kaliteli BT hizmetlerinin tasarlanması, kurgulanması ve yönetilmesi anlamını taşır. BT hizmet yönetiminin; insan, süreç ve bilgi teknolojilerinin uygun karışımı ile BT hizmet sağlayıcısı tarafından yürütülmesi gerekir. (Bir firma içinde bulunan BT departmanı hizmet sağlayıcı, firmanın diğer tüm departmanları ise müşteri olarak anılmaktadır.) Kurumlara yönelik hazırladığımız bilgi teknolojileri hizmet yönetim eğitimi süre ve gün bilgilerini aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

ITSM Çerçeveleri ve Eğitimlerin Faydaları

Günümüzde en çok kabul gören ITSM ( BT hizmet yönetimi ) standartlarına örnek olarak; Süreç Yönetimi, CMMI ve COBIT gösterilebilir.

BT Hizmet yönetiminin işlevsel olması ve uygulanabilmesi için üst yönetimin, iş birimi yöneticilerinin, müşterilerin, son kullanıcıların, BT personellerinin ve Tedarikçilerin rolü son derece etkin ve önemlidir. Fakat herkesin bu bilinçle çalışmasını sağlayacak bir yapıyı kurgulamak ve oluşturmak zaman alsa da BT Hizmet yönetim süreçlerini organizasyonlarda işletmenin faydaları oldukça fazladır.

Bu faydalardan bazıları:

  • Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını doğru anlamak ve bu sayede doğru hizmet ve desteği sağlayabilmek.
  • BT faydalarının ve yeteneklerinin neler olduğunu ya da neler olabileceğini açıkça gözler önüne serebilmek.
  • Mevcut hizmetler konusunda daha sağlıklı ve bilgili bir yapıya dönüşmek. – Servis kalitesini yükselterek, kurumunuza olan güveni arttırmak.
  • Personel yeteneklerini doğru analiz ederek, verimliliği ve motivasyonu arttırmak.
  • BT yönetim ve işletme maliyetlerini düşürmek. – Aksaklıkların, sorunların ve sık tekrar eden problemlerin analizini yaparak önüne geçmek.
  • Hizmetlerinizin erişilebilirlik, hız ve güvenliğini arttırmak. – Yazılım & Donanım kaynaklarınızı daha etkin bir şekilde kullanmak.
  • BT çalışan memnuniyet oranlarınızı yükseltmek. – Gereksiz yapılan işlerin ve harcanan zamanın önüne geçerek, zamanınızı daha efektif kullanmak.
  • Geçmiş deneyimlerden bir öğrenme ve ders alma süreci oluşturmak.
  • Hizmet dağılımında yer alan personellerin, sorumluluk alanlarını çizmesine yardımcı olmaktır.