Depar Akademi Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Bilgi Güvenliği

Bir  kurum veya kuruluşa  ait bilgi ve verilerin yetkisiz erişim , kullanım, açıklama , aksaklık , değişiklik,  inceleme , kayıt veya  imha edilmesinin  önlenmesi için  gerekli  olan eğitimlerin bütünüdür . Kurum ve kuruluşların sürekliliği ve varlığı buna bağlı  olmakla birlikte güvenliğinin sağlanması şarttır. Bilgi  güvenliği ile alınan önlemlerin sistemli  bir şekilde yürütülmesi  gerekir. Bunun için de belirlenmiş standartlar  bulunmaktadır .

Bilgi  güvenliği  eğitimleri  ile tehditler, riskler, saldırılar için savunma şekilleri, standartlar  ve buna uygun süreçler tasarlanır ve çözüme nasıl ulaşılacağının eğitimleri verilir. Ayrıca sektörler için bu eğitimler özelleştirilebilir ve  özel bilgi güvenliği  eğitimleri düzenlenebilir.

Eğitim Talep Formu

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Bilgi Güvenliği Eğitimleri, özellikle bankacılık, finans, telekominikasyon, sigorta, sanayi, ulaşım, lojistik, perakende, üretim, tedarik zinciri, e-ticaret vb sektörlerde Bilgi Güvenliği Eğitimleri çok önemlidir.

Tüm bilişim ve bilgi güvenliği uzmanları için tasarlanmış olan bu eğitimler ile katılımcılara, temel olarak tehditleri, saldırgan davranışları ve savunma süreçlerini uygulamalı olarak göstermeyi ve sorunların çözümünün nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermeyi amaçlamaktadır

Genel olarak; bankacılık sektörüne özel Swift güvenliği eğitimleri, SOC analist eğitimi, SIEM Korelasyon eğitimi, BDDK Sızma eğitimi, IPS güvenlik testleri eğitimleri, siber suçlar analiz dersi, oracle veritabanı güvenliği eğitimi gibi konu başlıklarını kapsar. Ancak eğitimi alacak sektöre ve amaca özel olarak eğitim programı hazırlanabilir.

Daha fazla

Kurumsal Güvenlik Eğitimleri

Siber güvenlik; işinize olası etkileri göstermek için tehditleri, potansiyel etkilerini, ölçülebilir verilere dönüştürmeyi bilmeyi gerektirir. Siber riskler işletmeler tarafından sıklıkla göz ardı edilir ve bu, bir olay meydana geldiğinde büyük mali yıkıma sebep olabilir. Temel olarak, hangi risklerin aranacağını bilmek ve ardından felaketlerin oluşmasını engellemek için nasıl hafifletileceğini ve çözüleceğini bilmek çok önemlidir. Veritabanı, sanallaştırma güvenliği ve log yönetimi vb. eğitimleri ile kurum güvenliğinizi sağlayabilirsiniz.

Daha fazla

İleri Düzey Siber Güvenlik Eğitimi

Bu eğitimler ile kurumlara, ağları farklı saldırı türlerinden korumayı, kurumsal varlıkların güvenliğini sağlamayı, güvenlik açıklarını tespit etmeyi, müşterilerin gizliliğini sağlamayı ve güvenli sistemler kurmayı öğrenmeleri için gereken ileri beceriler, araçlar ve teknikleri sağlama amacını vermek üzere tasarlanmıştır.

Daha fazla

Ağ Güvenliği Eğitimleri

Bu eğitimler ile katılımcıların ağ ve internet güvenliği sorunlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, güvenlik politikalarının neler olduğunu ve güvenlik duvarı stratejilerinin nasıl uygulanması gerektiğinin öğretilmesi hedeflenmektedir.

Daha fazla

Sızma Testi Eğitimleri

Sızma Testi (Pentest) Eğitimi temel sızma testi metodunu, yöntemlerini kullandırmayı hedeflemektedir. Bilgi güvenliği açıklık alanlarının da nasıl tespit edilmesi gerektiği uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Teknolojik gelişmeler o kadar hızlı ki kötü amaçlı saldırıların nereden nasıl geldiği anlaşılana kadar bıraktığı hasar ciddi boyutlara ulaşabilir. Bu sebeple sahip olunan sistemlerdeki eksiklik, gözden kaçan zafiyetler başka profesyoneller tarafından da kontrol edilmelidir. Sızma testleri bu yüzden çok önemlidir ve sahip olunan bilginin korunmasına büyük katkıda bulunurlar.

Daha fazla