Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği Eğitimleri

Bilgi Güvenliği Eğitimleri, özellikle bankacılık, finans, telekomünikasyon, sigorta, sanayi, ulaşım, lojistik, perakende, üretim, tedarik zinciri, e-ticaret vb sektörlerde çok önemlidir. ..
Daha fazla

Kurumsal Güvenlik Eğitimleri

Siber güvenlik; işinize olası etkileri göstermek için tehditleri, potansiyel etkilerini, ölçülebilir verilere dönüştürmeyi bilmeyi gerektirir. ..
Daha fazla

İleri Düzey Siber Güvenlik Eğitimi

İleri Düzey Siber Güvenlik Eğitimleri, kurumları ağları farklı saldırı türlerinden korumak, kurumsal varlıkların güvenliğini sağlamak, güvenlik açıklarını tespit etmek ..
Daha fazla

Ağ Güvenliği Eğitimleri

Bu eğitimler ile katılımcıların ağ ve internet güvenliği sorunlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğini, güvenlik politikalarının ..
Daha fazla

Sızma Testi Eğitimleri

Sızma Testi (Pentest) Eğitimi temel sızma testi metodunu, yöntemlerini kullandırmayı hedeflemektedir. Bilgi güvenliği açıklık ..
Daha fazla

Bir  kurum veya kuruluşa  ait bilgi ve verilerin yetkisiz erişim , kullanım, açıklama , aksaklık , değişiklik,  inceleme , kayıt veya  imha edilmesinin  önlenmesi için  gerekli  olan eğitimlerin bütünüdür . Kurum ve kuruluşların sürekliliği ve varlığı buna bağlı  olmakla birlikte güvenliğinin sağlanması şarttır. Bilgi  güvenliği ile alınan önlemlerin sistemli  bir şekilde yürütülmesi  gerekir. Bunun için de belirlenmiş standartlar  bulunmaktadır .

Bilgi  güvenliği  eğitimleri  ile tehditler, riskler, saldırılar için savunma şekilleri, standartlar  ve buna uygun süreçler tasarlanır ve çözüme nasıl ulaşılacağının eğitimleri verilir. Ayrıca sektörler için bu eğitimler özelleştirilebilir ve  özel bilgi güvenliği  eğitimleri düzenlenebilir.

Bizimle İletişime Geçin